Factsheet:

Cybersikerheds-awareness

Hvad vil det sige at have cybersikkerheds-awareness?

Cybersikkerheds-awareness handler I ordets reneste betydning om at være opmærksom på cybersikkerhed. Det er en kombination af viden og færdigheder, hvor det både handler om at have den fornødne viden om cybersikkerhed og at kunne bruge viden til at træffe de rigtige beslutninger i kritiske situationer. Den cybersikkerheds-aware medarbejder ved, hvor vigtigt det er at være opmærksom på trusler mod virksomheden, samt hvordan man agerer sikkert i den digitale verden.

I dette papir får du et overblik over, hvad cybersikkerheds-awareness går ud på, hvorfor det er vigtigt, samt hvilke elementer og temaer der typisk indgår i awareness-træning.

Bidragsydere

Tryg, TDC og KPMG

Kontakt

Christine Miranda Kongsrud, Engagement manager,

christine@digitaldogme.dk, tlf. +45 29 77 58 41

Ifølge en analyse lavet af IBM, skyldes op mod 95% af alle sikkerhedsbrud menneskelige fejl, eller human error som det også kaldes. Det er derfor helt afgørende for cybersikkerheden, at virksomheder arbejder målrettet mod at mindske menneskelige fejl og sikre, at medarbejderne har de fornødne værktøjer til at agere sikkert i deres hverdag.

– Digital Dogme

BLIV MEDLEM OG FÅ ADGANG TIL UNIK VIDEN

DIGITAL DOGME ER DIN DIGITALE ANDELSBEVÆGELSE

Ambitiøse danske virksomheder er rygraden i Digital Dogme og bidrager alle til udviklingen af foreningen og udbredelsen af digitale erfaringer til andre virksomheder på tværs af brancher. Vores vidensprodukter er derfor også eksklusivt content til vores medlemmer.

Her er 3 virkelig gode grunde til at melde dig ind med det samme:

Bliv en del af en bevægelse, der arbejder for, at Danmark fastholder sin digitale førerposition

Få adgang til et unikt fællesskab, som består af virksomheder fra alle brancher i dansk erhvervsliv

Opkvalificer dine medarbejdere med unikke kurser og læringsprodukter baseret på konkret erfaring fra danske virksomheder

BLIV MEDLEM NU