Guide:

Sådan tager du temperaturen på dine medarbejderes digitale mindset

Hvordan kortlægger man digitalt mindset?

Mindsettet er noget af det vigtigste at have fokus på, da det er med til at accelerere opbygningen af viden og færdigheder. Til forskel fra viden og færdigheder, er mindset dog langt mere subjektivt og flydende i dets betydning, og i litteraturen er der fortsat uenigheder omkring konceptets afgrænsning. Alligevel er det et ord vi bruger i flæng på alt lige fra LinkedIn til jobannoncer, og derfor er der behov for ikke bare en fælles forståelse af begrebet men også en fælles tilgang til kortlægning heraf.

Med denne guide får du redskaberne til at komme i gang med at arbejde med digitalt mindset i din organisation. Vi ser nærmere på, hvordan man kan måle digitalt mindset med henblik på at evaluere og definere indsatsområder for forbedring.


Kontakt

Christine Miranda Kongsrud, Engagement manager,

christine@digitaldogme.dk, tlf. +45 29 77 58 41

3 trin til at kortlægge digitalt mindset:

1. Definér.
2. Spørg.
3. Prioritér.

Framework af Digital Dogme

BLIV MEDLEM OG FÅ ADGANG TIL UNIK VIDEN

DIGITAL DOGME ER DIN DIGITALE ANDELSBEVÆGELSE

Ambitiøse danske virksomheder er rygraden i Digital Dogme og bidrager alle til udviklingen af foreningen og udbredelsen af digitale erfaringer til andre virksomheder på tværs af brancher. Vores vidensprodukter er derfor også eksklusivt content til vores medlemmer.

Her er 3 virkelig gode grunde til at melde dig ind med det samme:

Bliv en del af en bevægelse, der arbejder for, at Danmark fastholder sin digitale førerposition

Få adgang til et unikt fællesskab, som består af virksomheder fra alle brancher i dansk erhvervsliv

Opkvalificer dine medarbejdere med unikke kurser og læringsprodukter baseret på konkret erfaring fra danske virksomheder

BLIV MEDLEM NU