Få adgang til vores Co-labs

Bliv medlem af Digital Dogme og få adgang til vores forskellige co-labs, hvor ligesindede virksomheder videndeler og co-creater på tværs af brancher og sektorer. Sammen definerer vi udfordringer og skaber praksisnære og direkte anvendelige løsninger til digital opkvalificering.

Få adgang til vores Co-labs

Bliv medlem af Digital Dogme og få adgang til vores forskellige co-labs, hvor ligesindede virksomheder videndeler og co-creater på tværs af brancher og sektorer. Sammen definerer vi udfordringer og skaber praksisnære og direkte anvendelige løsninger til digital opkvalificering.

Co-labs er din indgang til unik viden og ligesindede virksomheder.

Vores co-labs forbinder medlemmer på tværs af brancher og sektorer med det fælles formål at mindske det digitale kompetencegab i Danmark. Det er hér, I får mulighed for at møde ligesindede virksomheder, der ligesom jer ønsker at bidrage med egne erfaringer og få indblik i, hvordan andre virksomheder opkvalificerer deres medarbejdere til den digitale tidsalder.

BLIV MEDLEM NU

[Hvad er et co-lab]

Et co-lab er et trygt og fortroligt rum, hvor virksomheder møder andre virksomheder og taler åbent om deres udfordringer med at opkvalificere deres medarbejdere digitalt. Men vi taler ikke bare – vi er løsningsorienterede. Sammen skaber vi konkrete og praksisnære løsninger, som I kan tage med hjem og anvende til at skabe forandring hos jer selv.

[Hvordan arbejder et co-lab]

Vores co-labs arbejder fleksibelt og iterativt for at skabe fælles løsninger, der skaber værdi for jer. Vi mødes ca. 4 gange årligt og drøfter aktuelle emner i forhold til digital opkvalificering. I vores co-labs er der kort fra tanke til handling, og alle deltagere bidrager aktivt til videndeling og samskabelse.

Aktuelle emner

Digital Transformation & digital transformationsledelse

Næste mødedatoer:

15. juni 2022

21. september 2022

13. december 2022

Teknologiforståelse & Digitalt Mindset

Næste mødedatoer:

18. maj 2022

24. august 2022

16. november 2022

Cybersikkerhed & awareness

Næste mødedatoer:

22. juni 2022

28. september 2022

15. december 2022

Hybrid Work & Leadership

Næste mødedatoer:

25. maj 2022

31. august 2022

23. november 2022

Book free trail