Viden & Ressourcer

Digital Dogme udvikler anvendelsesorienterede vidensprodukter i samarbejde med medlemmer, som rummer viden og konkrete handlingsanvisninger, der kan anvendes direkte.

BLIV MEDLEM OG DEL JERES UNIKKE VIDEN
FÅ ADGANG TIL UNIK VIDEN NU

Rapporter

Manglen på digitale kompetencer i finanssektoren

Efterspørgslen på digitale kompetencer er stor og blev efterspurgt i ca. 63.000 online jobopslag i 2020. Det svarer omtrent til en fjerdedel af de samlede online jobopslag i 2020. Ser man udelukkende på finanssektoren er andelen af jobopslag, der efterspørger digitale kompetencer steget markant fra 2015 til 2020. I 2015 udgjorde andelen 36 pct., mens den i 2020 var steget til 43 pct.

Download faktaarket

Det Digitale Kompetencebarometer 2021

Danmark er en digital frontløber. Men skal Danmarks digitale modenhed udnyttes til at styrke innovationen, løse samfundsudfordringer og udvikle nye forretningsidéer, er digitale kompetencer afgørende. Med Det Digitale Kompetencebarometer sætter vi fokus på behovet for digitale kompetencer. I 2021 er der særligt fokus på i)det digitale kompetencegab –altså det udækkede behov for digitale kompetencer på arbejdsmarkedet og ii)10 digitale jobprofiler, som vinder frem på det danske arbejdsmarked.

Download DKB21

Det Digitale Kompetencebarometer 2020

Analyser af digitale kompetencebehov og mangel på arbejdskraft har indtil nu haft en tendens til at fokusere på digitale specialister. Det er imidlertid en udbredt misforståelse, at digitale kompetencer alene omhandler digitale specialister. Højbjerre Brauer Schultz har i samarbejde med Digital Dogme udarbejdet Det Digitale Kompetencebarometer 2020, som tegner den samfundsmæssige udfordring op, som Digital Dogme skal bidrage til at løse.

Download DKB20

Back to Office

Webinar 23. september 2021

Her er 3 virkelig gode grunde til at melde dig ind med det samme:

Bliv en del af en bevægelse, der arbejder for, at Danmark fastholder sin digitale førerposition

Få adgang til et unikt fællesskab, som består af virksomheder fra alle brancher i dansk erhvervsliv

Opkvalificer dine medarbejdere med unikke kurser og læringsprodukter baseret på konkret erfaring fra danske virksomheder

BLIV MEDLEM NU