Bliv en del af alliancen

I Digital Dogme kombinerer vi flere indsatser for at positionere og skabe opmærksomhed om vores medlemmers behov for digitale kompetencer. Vi sikrer samtidig, at de let kan dele viden med hinanden og tage næste skridt mod mere digital opkvalificering af deres medarbejdere.

Digital Dogme

Hvorfor blive medlem?

Viden

Vi udarbejder analyser, der dokumenterer den aktuelle kompetencestatus i Danmark og hvilke roller, der effektivt kan og bør løftes samt white papers med anbefalinger og koncepter til opkvalificering.

Eksponering

Vi udgiver og deler løbende viden om vores medlemmers opkvalificeringsinitiativer og kompetencebehov i form af interessevækkende artikler, individuelle showcases og SoMe-omtale.

Indflydelse

Vi er talerør og eksponeringskilde (PR) for topledere og direktører, som vil stå stærkt og relevant på kompetencedagsordnen. Sammen skaber vi stor opmærksomhed om det, som virker.

Udvikling

Vi arrangerer events og konferencer, faciliterer vidensdeling og matcher vores medlemmer, så de kan dele indsigter og bygge ovenpå eksisterende erfaringer.

Kerneydelser

Forum

Digital Excellence Board

Strategisk forum og katalysator for politisk dialog, strategiske samarbejder og viden om digitale kompetencer i den offentlige debat.

Digital Excellence Insights

Unikke medlemsarrangementer for og af topledere, der fremmer vidensdeling og digital excellence i dansk erhvervsliv.

Netværk & kompetenceinitiativer

Tematiserede netværk og projekter, der udvikler digitale kompetencer inden for Digital Dogmes strategiske indsatsområder.

Viden

Analyser af nye digitale teknologier

Analyse(r) af, hvordan den hastige udvikling inden for AI og digitale teknologier former det danske arbejdsmarked og de kompetencer, der efterspørges.

Det Digitale Kompetencebarometer

Tilbagevendende temperaturmåling på efterspørgslen og karakteren af digitale kompetencer i Danmark.

Vidensformidling

Publikation af White Papers, cases, guidelines o.lign., der med afsæt i medlemmernes erfaringer og anbefalinger inspirerer til udvikling af digitale kompetencer

Synlighed

Topmøde

Eksklusive topmøder, der samler erhvervsliv, uddannelsesaktører og det politiske system. Formålet er at inspirere, kvalificere og vise veje til digital opkvalificering på tværs af brancher og sektorer.

Pris hylder digitalt kompetenceløft

Prisen anerkender og belønner virksomheder og organisationer, der har gennemført initiativer, der bidrager til at løfte Danmarks digitale kompetencer på tværs af erhverv og samfundslag.

Medieindsats

Synlighed i den offentlige debat, hvor uddannelse, opkvalificering og digitalisering mødes, f.eks. med debatindlæg, presseomtale, folkemødedeltagelse og på sociale medier.

Medlem- & partnerskaber

Associeret Medlem

 • Logo på hjemmesiden
 • Indstillingsmulighed til prisuddeling
 • Opbakning til Digital Dogmes mission og vision
 • Invitation til udvalgte events

Det er gratis at være Associeret Medlem

Medlem

 • Adgang til alle medlems- og topmøder
 • Deltagelse i relevante kompetenceinitiativer
 • Promovering af egne strategiske projekter
 • Stemmeret på Generalforsamlingen

Pris: 10.000 - 30.000 kr.

Rådgivende Medlem

 • Plads i Digital Excellence Board
 • Medafsender på debatindlæg og politiske anbefalinger
 • Synlighed og positionering som digital frontløber
 • Politisk indflydelse

Pris: 50.000 - 100.000 kr.

Strategisk Partner

⁠Partnerne i Digital Dogme er offentlige og private organisationer eller virksomheder, der støtter op om vores arbejde og om digital opkvalificering som en kritisk samfundsopgave. Sammen skræddersyer vi partnerskabet, så begge parter drager fordele af samarbejdet.

Kontakt os for en drøftelse af partnerskabsmuligheder.

Medlemmerne af Digital Dogme er blandt Danmarks mest ambitiøse private og offentlige virksomheder. De deler indsigt og investerer i digital opkvalificering, og de bidrager aktivt til at reducerer manglen på digitale kompetencer. Til gavn for medarbejdere, erhvervslivet og samfundet generelt.

Mette Beck Nielsen
Adm. direktør i Digital Dogme
Mette Beck Nielsen

Bliv en del af alliancen