Kompetenceløftet

Digital Dogme er en alliance og et løfte, vi giver hinanden som organisationer på tværs af industrier og brancher. En digital musketer-ed, der sikrer, at vi afsætter ressourcer og viser vilje til at skabe flere digitale kompetencer til gavn for virksomhederne, samfundet og medarbejderne.

77.391 medarbejdere i dansk erhvervsliv er omfattet af Digital Dogme

Digital musketer-ed

Formålet med Digital Dogmes kompetenceløfte er at fremme digital opkvalificering og flytte gode intentioner til konkret handling. Her står vi sammen om at:

  • Løfte de digitale kompetencer hos medarbejderne i vores virksomheder på alle niveauer
  • Dele viden om egne opkvalificeringsprojekter, så vi bygger videre på de gode erfaringer og det, der virker
  • Bidrage til opsamling af datadrevet viden om, hvilke digitale kompetencer vores medarbejdere skal besidde over tid.

Underskrift af kompetenceløftet forpligter, men åbner samtidig døren til en unik og vigtig alliance af ambitiøse danske virksomheder, der arbejder seriøst og målrettet for at løfte de digitale kompetencer. Vi har brug for, at alle, der kan og vil, støtte op om dette formål, så vi lukker kompetencegabet.

Vær med til at lukke det digitale kompetencegab

Kompetencegabet

Vi kan ikke vente på, at teknologiforståelse slår igennem i folkeskolerne, eller at der bliver uddannet flere specialister fra de tekniske universiteter. Der skal sættes ind på alle fronter, og opkvalificering af eksisterende medarbejdere er et afgørende greb for at imødegå den kritiske mangelsituation her og nu.

700.000
Voksne danskere mangler digitale kompetencer
22.000
IT-specialister vil mangle i 2030
120.000
Digitale integratorer og specialister har ikke tilstrækkelige digitale kompetencer

Tilslut jer kompetenceløftet

Tilslut jeres virksomhed eller organisation til Digital Dogmes kompetenceløfte og få gratis adgang til:

  • Et netværk af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer, der arbejder målrettet med at løfte de digitale kompetencer
  • Invitation til events med fokus på at dele og diskutere erfaringer, viden, problemstillinger og løsninger med ligesindede kolleger i andre virksomheder
  • Analyser og cases med anbefalinger og bedste praksis.
  • Promovering af jeres interne strategiske projekt til kompetenceløft gennem den årlige prisuddeling
  • Synliggørelse af jeres opbakning til livslang læring og medarbejderudvikling.
  • Omtale på Digital Dogmes Linkedin-profil og logoeksponering på hjemmesiden.

Tre strategiske pejlemærker

Digital Dogmes medlemmer, der går på tværs af brancher og sektorer, investerer ressourcer og engageres i det konkrete arbejde med digital opkvalificering.

Digital Dogme er en platform for videns- og erfaringsdeling ”fra fabriksgulvet” og dén centrale aktør, der samler dyb metodisk funderet viden og praktisk, konkret og aktuel ekspertise om digital opkvalificering.

Digital Dogme er medlemmernes stemme, der sikrer offentlig opmærksomhed om behovet for digitale kompetencer, skubber på for politisk handling og samfundsmæssige investeringer i digitale kompetencer og opkvalificering.

Danmark skal være et digitalt foregangsland, som står stærkt inden for innovation, velfærd og grøn omstilling. Det kræver hænder og viden, og det kræver digitale kompetencer i hele arbejdsstyrken. Det er med adgang til de rette kompetencer, at vi fastholder vores globale førerposition.

Pernille Bang-Löwgren
Adm. direktør i Lantmännen Schulstad A/S
Pernille-bang-löwgren