Events & Konferencer

Som medlem af Digital Dogme går I forrest og opkvalificerer jeres medarbejdere. Jeres initiativer skaber viden, indsigt og dyrebare erfaringer, som andre virksomheder og organisationer kan lære af. Digital Dogme faciliterer en række events, workshops og konferencer, hvor vi kan dele disse erfaringer.

Digitale Dogme er en alliance og et løfte, vi giver hinanden som organisationer på tværs af industrier og brancher. En digital musketer-ed, der sikrer, at vi afsætter ressourcer og viser vilje til at skabe flere digitale kompetencer til gavn for virksomhederne, samfundet og medarbejderne.

Jens Ringsmose
Rektor på SDU
Jens Ringmose