Hvad er Dogmet?

Danmark skal forblive et digitalt foregangsland. For at fastholde denne position er løbende opkvalificering af eksisterende medarbejdere i virksomhederne afgørende. Med dogmet forpligter vi os til at afsætte de nødvendige ressourcer og dele vores erfaringer.

Digital Dogme er et fælles løfte

Det Digitale Dogme er et løfte, vi giver hinanden som organisationer på tværs af industrier og brancher. En digital musketer-ed, der sikrer, at vi afsætter ressourcer og viser vilje til at skabe flere digitale kompetencer til gavn for virksomhederne, samfundet og medarbejderne. 

Underskrift af dogmet forpligter, men åbner samtidig døren til en unik og vigtig alliance af ambitiøse danske virksomheder, der arbejder seriøst og målrettet for at løfte de digitale kompetencer. 

Vi har brug for, at alle, der kan og vil, støtter op om dette formål, så vi lukker kompetencegabet.

Velkommen til.

Kompetencegabet

Manglen på digitale kompetencer er akut. Vi kan ikke vente på, at teknologiforståelse slår igennem i folkeskolerne, eller at der bliver uddannet flere specialister fra de tekniske universiteter. Der skal sættes ind på alle fronter, og opkvalificering af eksisterende medarbejdere er et afgørende greb for at imødegå den kritiske mangelsituation her og nu.

700.000
Voksne danskere mangler digitale kompetencer
22.000
IT-specialister vil mangle i 2030
120.000
Digitale integratorer og specialister har ikke tilstrækkelige digitale kompetencer

Det Digital Dogme

Danmark skal være et digitalt foregangsland, som står stærkt inden for innovation, velfærd og grøn omstilling. Det kræver hænder og viden, og det kræver digitale kompetencer i hele arbejdsstyrken. Det er med adgang til de rette kompetencer, at vi fastholder vores globale førerposition.

Manglen på digitale kompetencer er akut. Vi kan ikke vente på, at teknologiforståelse slår igennem i folkeskolerne, eller at der bliver uddannet flere specialister fra de tekniske universiteter. Der skal sættes ind på alle fronter, og opkvalificering af eksisterende medarbejdere er et afgørende greb for at imødegå den kritiske mangelsituation her og nu.

Med initiativet Digital Dogme tager vi som dansk erhvervsliv udfordringen op. Vi er en alliance af ambitiøse virksomheder, der skaber vækst, innovation og arbejdspladser i Danmark og som i stigende grad har brug for digitale kompetencer.

Som virksomheder går vi forrest for i fællesskab at bekæmpe denne samfundskritiske udfordring. Vi investerer i vores medarbejdere og deres udvikling, og vi deler vores erfaringer, så vi lærer af hinanden og inspirerer andre til at deltage.

Vi står sammen om at:

Løfte de digitale kompetencer hos medarbejderne i vores virksomheder på alle niveauer

Dele viden om egne opkvalificeringsprojekter, så vi bygger videre på de gode erfaringer og det, der virker

Bidrage til opsamling af datadrevet viden om, hvilke digitale kompetencer vores medarbejdere skal besidde over tid

Vi inviterer alle aktører, der ønsker at handle og gøre en forskel, med ombord. Det er i dialog på tværs af brancher og sektorer, at vi løser udfordringen og skaber værdi for den enkelte medarbejder, erhvervslivet og samfundet generelt.

Sammen skaber vi de digitale kompetencer, der sikrer Danmark som digital frontløber.

Deltag