DI Digital: Fra AC-generalist til digital transformationsagent

DI Digital og Akademikerne har igangsat et pilotprojekt med en ny uddannelse af højtuddannede digitale integratorer.

DI Digital

DI Digital og Akademikerne har igangsat et pilotprojekt med en ny uddannelse af højtuddannede digitale integratorer.

DI Digital og Akademikerne, herunder Djøf, IDA og DM, har igangsat et pilotprojekt med en ny uddannelse af højtuddannede digitale integratorer. De kalder uddannelsen ”Fra AC-generalist til digital transformationsagent”, der første gang køres som et pilotforløb i foråret 2023.

Målet med den digitale integratoruddannelse er at opkvalificere akademiske medarbejdere i SMV’er til at blive digitale transformationsagenter. Parterne bag den nye uddannelse pointerer, at der er stor forskel på at automatisere og digitalisere processer og arbejdsgange, og så at gennemføre en egentlig digital transformation af en virksomhed på flere niveauer. Det store potentiale for vækst, udvikling og konkurrenceevne er i at kunne tænke nyt og finde nye måder, som virksomheden kan skabe værdi på. At gå fra automatisering til digital transformation kræver medarbejdere, der kan analysere, tænke nyt og innovere, og det kræver medarbejdere med digital forestillingsevne, der kan samtænke deres kernefaglighed med en ny digital integratorfaglighed. Det handler om at udnytte potentialet i nye teknologier i samspil med virksomhedens overordnede vækstplan og omstilling.

Den nye digitale integratoruddannelse opkvalificerer akademiske medarbejdere i SMV’er i at kunne netop dette. Signe Skall Toke, konsulent og projektleder fra Akademikerne, siger:

”Digitale integratorer er jo ikke IT-eksperterne. Det er nogle, der skal tilbage i virksomheden og bidrage i krydset med akademiske kompetencer og nye digitale kompetencer. På uddannelsen får de derfor en række kompetencer, og så får de også sparring på deres konkrete virksomhedscase og projektimplementering. Så de får en bred introduktion til IT-området, og så skal den sidste del af kurset hjælpe dem tilbage i virksomheden til de konkrete opgaver, de står med.”

Uddannelsen kører med fire uddannelsesdage i et ”blended learning”-format med to fysiske og to online-dage. Det første hold består af 12 deltagere med akademisk uddannelse. Uddannelsen er funderet i nye læringsteorier og udviklet til at matche deltagernes akademiske kompetencer med behovet for digital opkvalificering.

DI Digital og Akademikerne er enige om, at et partnerskab mellem arbejdsgivere og arbejdstagere kan sætte skub i de højtuddannedes digitale opkvalificering tæt linket til de enkelte virksomheders konkrete behov. Derfor har de sammen udviklet den digitale integratoruddannelse i et partnerskab, hvor også Djøf, DM og IDA har deltaget aktivt. De er klar over, at det er en lidt særlig konstruktion, at arbejdsgivere og arbejdstagere går sammen om et uddannelsesudbud på denne måde. Forløbet har ved at kombinere forskellige perspektiver på opkvalificering, givet god forståelse for problemstillingerne set fra hver side af bordet og sat skub i en udvikling af et område, som, de fleste er enige om, kræver nye kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

Uddannelsen er afprøvet som et pilotprojekt i foråret 2023 med gode tilbagemeldinger fra kursusdeltagerne i håb om, at de her udvikler en stærk business case, som kan opskaleres og bruges i markedet til at opkvalificere højtuddannede i SMV’er, hvor krav til opkvalificering er, at det skal være let tilgængeligt, kosteffektivt, relevant og have direkte omsættelig værdi for virksomhedens konkrete forretning og udvikling.

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Integratorer