Københavns Universitet: Kompetenceudvikling med afsæt i virksomhedernes behov

Uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle i at tilbyde målrettet kompetenceudvikling.

Københavns Universitet

Uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle i at tilbyde målrettet kompetenceudvikling.

Uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle i at tilbyde målrettet kompetenceudvikling, der matcher og støtter virksomheders og medarbejderes behov for opkvalificering. Men hvordan leverer de præcis det, virksomhederne ønsker?

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har de taget udfordringen op. Efter dialog og analyse af trends og tendenser har de skabt et efter- og videreuddannelsesprogram, der tager afsæt i erhvervslivets kompetencebehov. Samtidig er de en del af medlemskredsen i Digital Dogme, hvor store virksomheder og uddannelsesinstitutioner samles om denne vigtige dagsorden og hvor netop behov og ønsker til fremtidens efter- og videreuddannelsessystem er på dagsorden.

Udviklings- og Kommunikationschef Rune Heiberg Hansen fortæller:

”Vi har udviklet en vifte af korte og intensive forløb, der imødegår behovet for specialiseret opkvalificering med nye viden, aktivering af praksiserfaringer og netværksmuligheder med ligesindede. Det har været helt afgørende for os at tage fat i de metoder og emner, som optager danske virksomheder lige nu og er definerende for deres succes og konkurrenceevne”.

Efter- og videreuddannelsesprogrammet er struktureret omkring fire samfundsaktuelle temaer, der spiller tæt sammen med behovet for digitale kompetencer:

  • Grøn Omstilling: Bliv rustet til at navigere i en bæredygtig verden og udvikle innovative løsninger, der skaber en positiv indvirkning på miljøet.
  • Samfund og Organisationer: Forstå de komplekse samfundsstrukturer og udvikl strategiske kompetencer til at lede og drive forandringer i jeres virksomhed.
  • Hjernen og Psykologien: Dyk ned i den menneskelige adfærd og opdag, hvordan I kan motivere og optimere jeres medarbejdere for øget produktivitet og trivsel.
  • Samfundsfaglige Metoder: Mestre værktøjerne til at analysere og forstå samfundsmæssige udfordringer, og anvend denne viden til at træffe velinformerede beslutninger i jeres virksomhed.

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Generalister