Lundbeck: Opkvalificering og uddannelse af digitale specialister

Global IT i Lundbeck har med succes implementeret en strategi for at håndtere den konstante kamp om digitale specialister ved bl.a. at investere i nyuddannede og interne medarbejdere.

Lundbeck Foundation and Institute

Global IT i Lundbeck har med succes implementeret en strategi for at håndtere den konstante kamp om digitale specialister ved bl.a. at investere i nyuddannede og interne medarbejdere.

Global IT i Lundbeck har med succes implementeret en strategi for at håndtere den konstante kamp om digitale specialister ved bl.a. at investere i nyuddannede og interne medarbejdere. Virksomheden fokuserer på at skabe en kultur, hvor medarbejdere kan eksperimentere, lære og udvikle sig i deres roller. Det har ført til tilfredse medarbejdere og en positiv omtale af Lundbeck som arbejdsplads. Noget der både hjælper virksomheden med at tiltrække og fastholde talenter.

Lundbeck oplever lige som andre virksomheder en konstant kamp om digitale specialister. Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at det er svært at uddanne folk i de nødvendige værktøjer og kompetencer og hertil kommer, at Lundbeck endnu ikke har et stærkt etableret brand på IT-siden.

Signe Jensen, der hos Lundbeck er leder af et team, der driver transformationsprojekter indenfor digitalisering, strategi og talent, forklarer:

”Vi har hurtigt måtte indse at vi har måtte gentænke tiltrækning og udviklingsprocesser, arbejdsplads og rammer fundamentalt i kampen om talent.”

Investering i nyuddannede og intern opkvalificering

Lundbeck har derfor taget en alternativ tilgang ved at ansætte nyuddannede, praktikanter og studerende uden meget erfaring og investere i deres uddannelse. De tilbyder certificeringer i teknologier, kodesprog og sætter dem sammen med erfarne konsulenter for at lære. Det skaber et økosystem, hvor erfarne medarbejdere bl.a. agerer mentorer for nye medarbejdere.

Udover at investere i nyuddannede arbejder Lundbeck også med at opkvalificere eksisterende specialister, der har været i virksomheden i mange år. De understøtter rotationer mellem områder, giver mulighed for at deltage i diverse tech konferencer og opkvalificeringstiltag, opretter sandbox-miljøer til at eksperimentere og meget andet, der styrker lysten og oplevelsen af at lære og løbende at udvikle sig.

Rekruttering efter mindset og lærelyst

I ansættelser er der fokus på medarbejderens mindset og lærelyst mere end en bestemt uddannelsesmæssig baggrund og retning. Lundbeck værdsætter diversitet i alder, baggrund og erfaring og tror på, at det fører til nye perspektiver og løsninger.

Derfor kigger de i Lundbeck også efter medarbejdere med potentiale og en vilje til at lære gennem hele deres karriere. Der skal være plads til at eksperimentere, fejle og lære – og netop den lærende kultur er medvirkende til, at Lundbeck har succes med deres tilgang til ansættelser.

Signe Jensen siger:

”Den teknologiske udvikling går rigtig stærkt, så det er næsten utopi at tro, at vi kan finde medarbejdere, der kan alt det, der står på ønskesedlen. Derfor vægter vi lysten til at lære højt, da det er det, der sikrer, at vores medarbejdere fortsat er de bedste.”

Dynamisk tilgang til specialistroller

Lundbecks tilgang til specialistrollerne er dynamisk og fleksibel, og medarbejderne har mulighed for at arbejde med forskellige teknologier og områder i en konstant udvikling. Det har resulteret i en stærk og alsidig IT-afdeling, der kan imødekomme de skiftende behov og udfordringer i en hurtigt udviklende teknologisk verden.

Den dynamiske tilgang til specialisterne medvirker til at sikre engagement og løbende udvikling – ofte med afsæt i egne ønsker for udvikling eller i at eksperimentere videre på et område.

Signe Jensen fortæller, at specialisterne er drevet af at prøve nyt af og eksperimentere, så de skal have lov til at rotere derhen, hvor de har et drive, hvor de selv kan udvikle sig, og hvor de kan understøtte en udvikling for andre og for organisationen. Det er så ledelsens rolle at sørge for, at der kommer andre dygtige medarbejdere til, som kan gå ind og varetage den anden funktion, og på den måde sikres der et økosystem af læring og udvikling på flere niveauer og i flere led.

Lundbecks medarbejdere er generelt meget tilfredse med deres personlige udviklingsrejse, deres udviklingsmuligheder og Lundbecks ambitioner på området. Som Signe Jensen fortæller, har det ført til positiv ”word of mouth”, og det er derfor ikke sjældent, at rekruttering sker gennem medarbejdernes netværk, som viser interesse for Lundbeck som arbejdsplads.

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Specialister