Microsoft: Opkvalificering og uddannelse skal ske løbende

Microsoft arbejder målrettet med opkvalificering og uddannelse af digitale specialister, både internt og eksternt.

Microsoft

Microsoft arbejder målrettet med opkvalificering og uddannelse af digitale specialister, både internt og eksternt.

Microsoft arbejder målrettet med opkvalificering og uddannelse af digitale specialister, både internt og eksternt. De har en række initiativer og partnerskaber for at styrke både deres medarbejderes og danskernes digitale kompetencer, så Danmark kan fastholde sin digitale førerposition og imødekomme den voksende efterspørgsel på medarbejdere med digitale færdigheder.

Intern opkvalificering og uddannelse

Microsoft tilbyder en struktureret plan for certificeringer og uddannelse af deres medarbejdere i tekniske roller. De arbejder med faste årlige planer og tilbyder ”Learning-days” med forskellige læringsmuligheder. Medarbejderne opfordres til at forholde sig til deres fremtidige rolle og planlægge deres uddannelse og opkvalificering i samarbejde med deres chef. Som Britt Mc Carthy Mors fra Microsoft fortæller:

”Når man har én af vores tekniske roller her i Microsoft, får man automatisk nogle certificeringer i løbet af et år. Vi laver en plan for, hvad vi skal lave i år. Vi har det nede på ret grundlæggende tekniske roller. Dem der er bredere teknisk, de skal stadig certificeringer. I dag er man nødt til at være meget teknisk for at forstå det tekniske stof. Vi har krav til, hvad man skal kunne som medarbejder i den tekniske rolle, og hvad man skal tage af certificeringer i løbet af et finansår. Der er en helt fast plan for et år. Derudover aftaler man noget med chefen, som man kan gøre derudover. Når du har været her i 3 måneder, skal du begynde at forholde dig til, hvad du vil næste gang. Det tænker vi er sundt.”

Microsoft forventer, at deres medarbejdere prioriterer uddannelse, opkvalificering og kurser og for at understøtte dette, har de et princip om, at der aldrig er noget, man ikke må tage i arbejdstiden.

Men selvom hele Microsofts organisation er bygget op omkring læring, oplever de, at det kan være vanskeligt at få alle medarbejderne til at prioritere det tilstrækkeligt i en travl hverdag. Her er det ifølge Microsoft helt afgørende, at den enkelte skal kunne se mening med det, for at de prioriterer det. De understreger også, at man skal være opmærksom på, at der i en salgsvirksomhed ofte er en tendens til, at det, der har med salg at gøre, er vigtigere end læring. Det er derfor vigtigt at italesætte dette og aktivt sætte fokus på betydningen af løbende uddannelse og opkvalificering. Som Britt Mc Carthy Mors siger:

”Selvom vores organisationer er bygget op på læring mere end nogensinde, selv dér kan det være svært. Individet skal se mening med det, før de prioriterer det. I en salgsvirksomhed kan det ofte komme til at handle meget om det, så alt hvad der har med salg at gøre, er vigtigere end læring. Det er vigtigt, at vi italesætter det. Hvor ligger læring på skalaen? Er det vigtigt for forretningen? Det er hele tiden et prioriteringsspørgsmål.”

Styrkelse af digitale færdigheder i Danmark

Microsoft har en målsætning om at opkvalificere 200.000 danskere inden udgangen af 2024. De samarbejder med partnere i den offentlige sektor, erhvervslivet, civilsamfund og uddannelses- og forskningsinstitutioner for at understøtte den digitale opkvalificering i det danske samfund.

Microsoft har lanceret en række tiltag og partnerskaber for at styrke opkvalificeringen i dansk erhvervsliv og forbedre datagrundlaget over det digitale kompetence-landskab i Danmark. Disse inkluderer:

  • Forøgede investeringer i teknisk træning af IT-eksperter
  • Gratis udbud af LinkedIn Learning- og Microsoft Learn kurser
  • Karriereværktøjer til alle danskere
  • Partnerskaber med Dansk Erhverv og Digital Dogme
  • Samarbejde med kommuner og universiteter

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Specialister