Netcompany: Læring er vores DNA

Når medarbejderne begynder i Netcompany, inddeles de ind i én af fire forskellige karrieremodeller, hvorfra de udvikles yderligere.

André Rogaczewski

Når medarbejderne begynder i Netcompany, inddeles de ind i én af fire forskellige karrieremodeller, hvorfra de udvikles yderligere.

Læring fra dag 1

Når medarbejderne begynder i Netcompany, inddeles de ind i én af fire forskellige karrieremodeller, hvorfra de udvikles yderligere. Oftest begynder man på konsulentniveau - det er ca. 80 procent af nyansættelserne - derfra er der en række kurser, som støtter medarbejderne, så de fra begyndelsen lærer konkret, hvordan Netcompany arbejder med projekter, og hvilke metoder virksomheden anvender.

Inden for de første seks måneder kommer alle nye medarbejdere på et fem dages kursus, hvor Netcompany Academy klæder nye medarbejdere på til at kunne udarbejde og sikre kravspecifikationer, lave statusrapporter, IT-arkitektur og meget andet. Efterfølgende findes der kurser, hvor man går i dybden med eksempelvis at skrive den bedste kode etc., og alt uddannelse sker i tæt samarbejde med de konkrete projekter, som medarbejderne er på.

“Traditionelt sender mange virksomheder deres medarbejdere på kurser, hvorefter der ikke sker noget. Læringskurven er naturligvis stejl under kurset, men falder ret hurtigt efterfølgende, når hverdagen rammer. Det, vi prøver, er at støtte medarbejderne med forskellige kurser og inddrage læringen i deres daglige projekter fra begyndelsen”, fortæller Claus Høvelt.

En stor investering

Al opkvalificering i Netcompany er forretningsdrevet og sker ud fra konkrete behov. Akademiet støtter forretningen med pædagogiske elementer, struktur og selve opsætningen af kurserne, så kurset fra begyndelsen er optimeret og giver konkret værdi fra start. Det er der en meget klar forklaring på.

“Det koster mange penge at uddanne medarbejderne. Når folk er på kurser, kan de jo ikke være på kundeprojekterne. Hver gang, vi har medarbejdere på kurser, skal vi være helt sikre på, at det output, de får, er mere værd, end hvis medarbejderne var hos kunderne. Det handler på den ene side om return on investment, men ikke mindst om medarbejderudvikling, tiltrækning og fastholdelse”, siger Claus Høvelt.

I Netcompany har hver medarbejder to gange om året en performance-samtale med sin nærmeste leder. Her lægger de sammen en konkret plan for, hvor den enkelte skal opkvalificeres og bruge de tilbud om eksempelvis mere avanceret kodning eller nye teknologier, som akademiet har på hylderne.

Akademiet afholder årligt cirka 175 seminarer og 250 pop-up sessions. Det svarer til næsten ét seminar pr. arbejdsdag og mere end ét dagligt pop-up kursus. Men det er vigtigt at prioritere uddannelsen, understreger akademichefen. Af flere årsager:

“Vores stærkeste ressource er vores medarbejdere, og vi er virkelig en ’people first’ organisation. Det handler om at tiltrække og fastholde toptalenter, og de vil konstant udvikles som fagfolk og mennesker, og det er det, vi kan og gør med vores tilgang til medarbejderudvikling og Netcompany Academy. Det er vores dygtige medarbejdere, som leverer vores kundeprojekter, så de skal være helt på forkant, ellers er vi ikke de dygtigste. Løbende opkvalificering bliver derfor også en konkurrencemæssig fordel for os, fordi vi bedre kan tiltrække og fastholde dygtige folk som bedre kan rådgive kunderne og i sidste ende levere solide løsninger”, siger Claus Høvelt og fortsætter: “Vi træner hele tiden. Elitesportsfolk træner også hver dag, så de holder sig skarpe”.

Læringskultur og rollemodeller

Der er en stærk læringskultur i Netcompany, hvor medarbejdere forventes at lære fra hinanden og videregive deres viden til andre. Alle medarbejdere får tildelt en mentor, der hjælper dem med at udvikle en individuel udviklingsplan og tilbyder faglig sparring.

Erfarne medarbejdere i Netcompany fungerer som rollemodeller og interne undervisere for at styrke virksomhedens læringskultur og hjælpe nyansatte med at forstå, hvorfor virksomheden er succesfuld. Simone Juliane Løvenskjold Nielsen, der er Talent Development Manager i Netcompany, fortæller:

”Der er en indlejret forventning om, at du lærer videre til den næste. Du skal gøre dig selv undværlig, selvom vi alle sammen gerne vil være uundværlige. Vi bruger medarbejderne internt til at undervise. De er rollemodeller for den næste generation.”

On-the-job træning og videndeling

Netcompany vægter on-the-job træning højt og anvender platformen Yammer til at strukturere og dele viden internt. Virksomheden har etableret ’centers of excellence’ med globale ledere, der arbejder for at skabe og dele viden samt igangsætte aktiviteter for at fremme læring. Derudover søger Netcompany også at fremme social læring og samarbejde mellem afdelinger og lande, og de arbejder på at tilpasse deres uddannelses- og udviklingsmetoder til forskellige kulturer og arbejdsmetoder. Virksomheden lægger vægt på at skabe et inkluderende og læringsorienteret miljø for alle medarbejdere, uanset deres baggrund.

”Det har gjort en forskel, at man kan vise de nye organisationer, som vi har integreret ind i Netcompany, at vi har fokus på videndeling. Social learning vil vi gerne have alle sammen. Og jeg synes egentlig at vi er lykkes med det”, siger Simone Juliane Løvenskjold Nielsen fra Netcompany.

Fokus på nye teknologier

Netcompany sørger løbende for at udforske nye teknologier for at kunne tilbyde kunderne de bedste IT-løsninger. Medarbejderne opfordres til at deltage i eksterne kurser, konferencer og certificeringer for at opnå den nyeste viden og bringe den tilbage til virksomheden.

”Det er en kæmpe prioritet for Netcompany at få vores medarbejdere udviklet. Vi har brug for, at de lærer nye teknologier at kende og samtidig kan give den viden videre til andre”, afslutter Simone Juliane Løvenskjold Nielsen.

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Specialister