Carlsbergs digitale rejse: Fra bryggerivirksomhed til digital leder

Carlsberg er kendt som en global leder inden for bryggeribranchen, men organisationen er også bevidst om at kravene til dem som virksomhed og til deres medarbejdere kontinuerligt er i forandring.

Carlsberg

Carlsberg er kendt som en global leder inden for bryggeribranchen, men organisationen er også bevidst om at kravene til dem som virksomhed og til deres medarbejdere kontinuerligt er i forandring.

De er dedikerede til løbende optimering af arbejdsgange og processer og som et led heri også til bl.a. til digital opkvalificering af deres medarbejdere. Denne case belyser, hvordan Carlsberg har tilgået den transformationsproces af deres e-commerce teams til at være digitalt kompetente, hvilket har været nødvendig som følge af den digitale udvikling gennem de senere år. 

Carlsbergs case illustrerer, hvordan en visionær tilgang, en stærk strategi for opkvalificering, og en proaktiv håndtering af udfordringer kan føre til en vellykket digital transformation. Virksomheden har skabt en kultur, hvor teknologi og digital læring er en integreret del af deres DNA, og de arbejder målrettet for hele tiden at styrke denne kultur og proces. Carlsbergs tilgang til opkvalificering af digitale generalister viser, at en blanding af strategisk ledelse, klare mål, og investering i læring kan skabe en succesfuld digital transformation.

Digital Transformation: En nødvendighed, ikke et valg

For Carlsberg var det klart, at for at være en verdensklasse organisation, kunne de ikke bare erstatte deres ”offline medarbejdere” (dem uden de nødvendige digitale kompetencer) med nye ”online medarbejdere”. Deres rejse mod digitalisering af deres E-commerce teams startede for godt 15 år siden med et simpelt skridt: ”Learning by doing”.Men det viste sig hurtigt, at det ikke var nok. De havde brug for at investere i målrettet i kompetencer for at drive indsatsen.

”Vi tog et aktivt valg om, at vores rekrutteringsstrategi skulle understøtte den samlede opkvalificering af vores digitale organisation. Vi går målrettet efter altid at ansætte medarbejdere, der udover deres specifikke faglighed, også har digitale kompetencer og et digitalt mindset. Herigennem bidrager de til at hæve kompetenceniveauet og den digitale kultur. De får andre til at lære og følge med. De bliver fyrtårne i teamet og organisationen og giver læring på jobbet samt inspiration for de andre i teamet. Den vej giver det ringe i vandet.” Brian Skov, Carlsberg

Opbygning af en digital kultur

Carlsbergs strategi er at rekruttere medarbejdere, der både mestrer offline og online kompetencer. I transformationsprocessen startede de med i hvert team/land at ansætte en e-commerce manager, en IT-specialist, og andre medarbejdere med digitale kompetencer for at accelerere den digitale udvikling. Disse medarbejdere blev fyrtårne, der kunne inspirere og lære fra sig i deres teams. Denne strategi skabte ringe i vandet, hvilket betød, at det digitale mindset og kompetencer blev spredt ud i organisationen.

For at opnå en succesfuld digital transformation var det nødvendigt med en strategisk tilgang til rekruttering. De rekrutterede ledere, der havde det rette mindset og kompetencer, især i teams, der fokuserede på digital udvikling, som for eksempel online marketing.

Carlsberg satte klare ledelsesmæssige retninger og definerede ”top 3 strategiske mål”, som lederne fik ansvar for at eksekvere og følge op på.

Uddannelsesstrategi

Carlsberg anvender en 70-20-10 tilgang til læring, hvor 70% af læringen kommer fra jobbet, 20% fra projektdeltagelse, og de resterende 10% fra formel uddannelse. Virksomheden investerer i mange typer af kurser og uddannelse, herunder også i formelle diplom eller bachelor uddannelser, hvis medarbejderne er motiverede og det vurderes at give værdi.

For at sikre, at de nye medarbejdere er i stand til at bruge de nødvendige systemer, er træning i disse systemer også en naturlig del af on-boarding processen.

Kultur og mindset

Hos Carlsberg er det en del af kulturen at være digitalt nysgerrig og åben for nye værktøjer. Ledelsen har gjort det klart, at teknologi er kommet for at blive, og at medarbejderne skal være parate til at tilpasse sig og lære. Denne vilje til at omfavne teknologi og udvikling er ikke uden udfordringer. Nogle medarbejdere kan opleve utryghed ved de nye digitale værktøjer og arbejdsgange. For at håndtere denne utryghed har Carlsberg indført "floor walking" som en metode til at yde nærværende ledelse, være fysisk blandt medarbejderne. Ledere, herunder mellemledere, spiller en vigtig rolle i dette. De går rundt på gulvet, observerer, støtter og engagerer sig direkte med medarbejderne i deres daglige arbejde, hvor de kan opleve digitale udfordringer. 

Dette tætte samarbejde mellem ledere og medarbejdere er afgørende for at undgå, at eventuel modstand udvikler sig til opposition. Ved at forklare og demonstrere værdien af de nye digitale processer - herunder hvordan de kan spare tid, forbedre kvaliteten af arbejdet, og selv fremme personlig udvikling - hjælper ledere med at omdanne det, der kan virke "farligt" eller fremmed, til noget gavnligt og fordelagtigt.

Ledelsen prioriterer tid til ledelse og målstyring, og fremviser effekten af den digitale transformation. Ved at vise medarbejderne de konkrete resultater af deres indsats, bliver den digitale transformation mere konkret og forståelig, og medarbejderne kan se værdien af deres læring og tilpasning til det digitale landskab.

Denne tilgang har hjulpet Carlsberg med at skabe en kultur, hvor det at være digitalt nysgerrig og åben for ny teknologi ikke kun er accepteret, men også værdsat og anerkendt som afgørende for virksomhedens fortsatte succes.

Lærings- og ledelsesprincipper

Carlsberg baserer sin tilgang til digital ledelse og effektiv implementering af digitale systemer og arbejdsgange på tre kerneområder: 

  1. Klare Ways of working og processer, så der sikres ensartethed og klarhed i arbejdsgangene og anvendelse af systemer og værktøjer
  2. Moderne og effektiv Teknologi/IT er en forudsætning for at drive en digital transformation. 
  3. Ansæt de rette ressourcer og kompetencer, screen dem for det rette mindset i rekrutteringsprocessen og arbejd struktureret med løbende opkvalificering og træning. 

Hvis et af disse områder svigter, vil effekten af nye systemer og digitale værktøjer ikke blive realiseret. Disse områder skal gå hånd i hånd for at sikre en effektiv digital transformation.

En visionær ledelse

Carlsberg fremhæver vigtigheden af en visionær ledelse. Deres tilgang kan bedst opsummeres med denne bemærkning: "Tænk hvis vi træner folk og de forlader os – jamen tænk hvis vi ikke træner dem og de bliver!". Det handler om at prioritere læring og opkvalificering for alle, og at alle tager ansvar for denne proces, også på den lange bane.

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Generalister