Plus Pack: Den digitale rejse er i fuld gang

Plus Pack arbejder struktureret med opkvalificering af digitale kompetencer hos deres medarbejdere for at kunne optimere deres produktion.

Plus Pack

Plus Pack arbejder struktureret med opkvalificering af digitale kompetencer hos deres medarbejdere for at kunne optimere deres produktion.

Plus Pack – en virksomhed på vej mod at blive mere digital

Plus Pack er en international emballageproducent, der er specialiseret i fremstilling af aluminiums- og plastemballage til fødevareindustrien. Virksomheden har produktionsfaciliteter i både Danmark og Belgien. Der er ca. 160 medarbejdere i Danmark, herunder 90 timelønnede og 70 funktionærer. 

Plus Pack arbejder struktureret med opkvalificering af digitale kompetencer hos deres medarbejdere for at kunne optimere deres produktion. Og Plus Packs arbejde med opkvalificering i en løbende proces har allerede givet positive resultater. Virksomheden er på vej mod at blive en mere digital og effektiv organisation, hvor alle medarbejdere har de nødvendige digitale kompetencer. Gennem klar kommunikation omkring strategien, har Plus Pack formået at få medarbejderne med på rejsen, som John Madsen, produktionschef hos Plus Pack, siger:

”Kommuniker hvorfor man gør som man gør. Strategien skal være forståelig for medarbejderne og formålet med de initiativer, man sætter i værk, skal være klart.” 

Plus Pack er et godt eksempel på, hvordan man kan imødekomme de udfordringer, som den digitale transformation fører med sig, og samtidig sikre, at alle medarbejdere er rustet til at håndtere dem.

Kompetence og vidensgab mellem medarbejdere

Plus Pack har som mange produktionsvirksomheder identificeret udfordringen med kompetence- og vidensgabet mellem medarbejdere på forskellige niveauer. Udfordringen er især tydelig mellem de timelønnede operatører og ledelsen. Her opleves et stort informationsgab, der gør, at operatørerne ikke har tilstrækkeligt grundlag for at arbejde effektivt, og hvor ledelsen ikke får de nødvendige indsigter for at kunne træffe de bedst mulige beslutninger.

Derfor har Plus Pack udarbejdet en strategi, der skal sikre bedre videndeling og fokus på at udnytte data optimalt:

”Data og digitalisering skal fungere som bindeled mellem medarbejderne på gulvet og ledelsen.” John Madsen, Produktionschef, Plus Pack

For at løse udfordringen har Plus Pack igangsat en flertrins-strategi, som skal sikre opkvalificering af medarbejdernes digitale kompetencer. 

Papirløs Produktion

Det startede for flere år siden, hvor Plus Pack besluttede at gøre hele produktionen papirløs. Det har ikke bare resulteret i en mere effektiv produktion, men har også styrket medarbejdernes grundlæggende digitale kompetencer. 

Plus Pack oplevede ikke nogen modstand mod dette skifte, men har tværtimod oplevet, at arbejdsgangene er blevet mere transparente og gennemskuelige. 

Den største udfordring har været, at mange systemer bruger engelsk som sprog. For at imødekomme denne udfordring har virksomheden investeret i at oversætte deres systemer til dansk for at fjerne barrieren for medarbejderne.

Datadrevet produktion

Plus Pack arbejder målrettet på at digitalisere deres produktion for at optimere processer og informationsflow. Det inkluderer implementeringen af digitale værktøjer som Power BI og Teams og oplæring af medarbejderne i at bruge og forstå data og resultater.

”Vi har implementeret Power BI og Teams for at skabe et mere dynamisk og opdateret billede af udfordringer og status på produktionen. Det gør det mere nærværende og aktuelt og det oplever vi at medarbejderne langt bedre kan forholde sig til” John Madsen, Produktionschef, Plus Pack

Opkvalificering af medarbejdere

For yderligere at bryde kompetence- og vidensgabet ned har Plus Pack iværksat et oplæringsprogram, der fokuserer på opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Det indebærer, at der er blevet foretaget en screening af alle medarbejderes kompetencer for at få et overblik over virksomhedens ressourcer og fleksibilitet. Derudover er alle medarbejdere, der har været i virksomheden i mere end seks måneder, blevet tilbudt et efteruddannelsesprogram, hvor de lærer om andre funktioner og maskiner i produktionen.

Formålet er at sikre, at virksomheden har en fleksibilitet blandt medarbejderne og et bredere kendskab til produktionen, så sårbarheden reduceres ved afgang eller ændringer i produktionsbehov.

Rejsen er i gang – og har allerede skabt gode resultater 

Selvom Plus Pack stadig er på en digitaliseringsrejse, har virksomheden allerede oplevet positive effekter af deres bestræbelser på at opkvalificere medarbejdernes digitale kompetencer. 

Der er især tre områder, hvor resultaterne er tydelige. Det er:

  • Effektivitet: Den papirløse produktion har gjort det meget lettere ifm. fx audit og Iso standard. Arbejdsgange er gennemsigtige og strømlinede.
  • Kommunikation: Som følge af implementeringen af Teams og Power BI er informationsdelingen mellem medarbejderne blevet mere effektiv, og virksomheden har fået en bedre feedbackkultur.
  • Beslutningstagning: Ved at give medarbejderne det nødvendige grundlag for at træffe beslutninger, er medarbejdernes kompetence og ansvar ved maskinerne blevet større.

Som afslutning giver John Madsen et godt råd videre til andre virksomheder, der vil arbejde med digital opkvalificering: 

”Ta’ små skridt og vær tålmodig. Sørg for at få medarbejderne med og accepter og forstår, at de har et andet verdensbillede. Ledelsen har brugt måneder på at udforme en ny strategi og så kan man ikke forvente, at medarbejderne køber ind på det efter første præsentation. Ha’ forståelse for, at der vil være modstand, og at alle ikke synes, det er en fantastisk idé. Men hvis man kommunikerer formålet, og hvorfor det er vigtigt, skal man nok få opbakning.”

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Generalister