Syddansk Universitet: Udbyder Data Science uddannelse

Under overskriften ”Verden bliver mere og mere digital” udbyder Syddansk Universitet (SDU) en to årig data science-kandidatuddannelse

SDU

Under overskriften ”Verden bliver mere og mere digital” udbyder Syddansk Universitet (SDU) en to årig data science-kandidatuddannelse

Under overskriften ”Verden bliver mere og mere digital” udbyder Syddansk Universitet (SDU) en to årig data science-kandidatuddannelse. Som begrundelse for uddannelsen ligger en forståelse af, at data er et globalt råstof, der i mængde fordobles hvert andet år, bl.a. på grund af sociale medier og videostreaming, men også virksomheders brug af data. 

Kandidatuddannelsen i data science har ikke overraskendende et specifikt fokus på data. På indsamling af data, sortering, opbevaring, analyse, forståelse, sikkerhed og anvendelse. Derfor kvalificerer den toårige data science-kandidatuddannelse de studerende i databehandling, programmering, statistik, maskinlæring, databaser, IT-sikkerhed og IT-etik. 

Forståelse af it og data koblet med domæneviden

Kandidatuddannelsen er en del af det Naturvidenskabelige Fakultet, men de studerende kommer med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde fra deres bachelor. Det kan være biologi, markedsføring, historie, arkæologi, økonomi, statskundskab mv.

Martin Svensson, som er institutleder for Institut for Matematik og Datalogi på det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet fortæller:

”Vi åbnede kandidatuddannelsen op for alle dem, der har en bachelor eller professionsbachelor. Det er en toårig kandidatuddannelse, hvor vi giver de studerende rigtig meget viden om data, dataanalyser og programmering. Det vi får ud, er så folk, som ved en hel del. De ved ikke så meget, som dataloger ved. De kender ikke alting om IT i dybden. De er ikke IT-specialister. Men rigtig mange virksomheder efterspørger folk, som forstår it og data, og også forstår det domæne, som organisationerne arbejder indenfor.”

Idéen er, at man som studerende har en domæneviden med sig, og man på uddannelsen får trænet sin dataforståelse indenfor den domæneviden, man har.  De betyder, at man som medarbejder senere står med en stærk domæneviden og en stærk dataviden og indsigt – og så man kan forbinde de to forståelser. 

Martin Svensson uddyber: 

”Vi fik for eksempel en person, der kommer fra biologi, som nu er data scientist hos miljøstyrelsen. De bruger både interne og eksterne it-specialister, og de har også felt-biologer ansat. Her har de så brug for en, der kan integrere de her funktioner i konteksten af datahåndtering. Det kan også være bankvæsenet. De har it-specialister ansat, men de har også folk, der arbejder med økonomi, eller som er jurister, og her vil en data scientist ofte være i en integratorrolle mellem de to.”

Samarbejde med erhvervslivet

Alle uddannelserne på naturvidenskab på SDU opfordrer som udgangspunkt de studerende til at lave projekter og specialer sammen med erhvervslivet, men det er få uddannelser, der har så meget interaktion med erhvervslivet som Data Science-uddannelsen har. 

Martin Svensson fortæller, at det er relativt nemt at finde gode projekter på netop denne uddannelsesretning i samarbejde med virksomheder. Det betyder, at mange studerende skriver projekter sammen med virksomhederne, og det gør både, at man som studerende allerede under uddannelsen får godt indblik i og erfaring med, hvordan man som kan omsætte det lærte i en virkelighedsnær sammenhæng, ligesom det også giver mulighed for erhvervslivet til at tænke ind i og bidrage i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Begge parter udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet.

En populær uddannelsesretning

Uddannelsen er blevet meget eftertragtet og er nu en af de største kandidatuddannelser på det Naturvidenskabelige Fakultet. Martin Svensson fortæller:

”Uddannelsen er vældig populær. Den blev hurtigt en af de største kandidatuddannelser på det Naturvidenskabelige Fakultet. Det er femte år, at vi har optag her i efteråret 2023. Vi rekrutterer fra hele landet. Mange af dem, der går ind på uddannelsen, har i forvejen arbejdet et stykke tid. De er indenfor en branche, som de gerne vil blive indenfor, men de vil gerne opgradere deres stilling indenfor data science.”

Udgivelsesdato

Udgivelsespapir

De Digitale Integratorer