Tryg: Går efter skyen, og medarbejderne skal med

Tryg søger mod cloud-baserede løsninger for at kunne reagere hurtigere og lave bedre produkter. I omstillingen smelter forretning og it sammen, og det stiller krav til medarbejdernes viden. Løsningen er masser af digital opkvalificering.

Tryg søger mod cloud-baserede løsninger for at kunne reagere hurtigere og lave bedre produkter. I omstillingen smelter forretning og it sammen, og det stiller krav til medarbejdernes viden. Løsningen er masser af digital opkvalificering.

For Nordens største forsikringsselskab Tryg er der ingen tvivl: Cloud-teknologi er midlet til at kunne justere, udvikle og udrulle nye produkter hurtigere og dermed stå skarpere i en hård konkurrencesituation. 

Sådan lyder konklusionen fra Michael Poulsen, VP og Head of Business Technology, i Tryg. Han står i spidsen for en større omstilling af koncernens it-afdeling, der i de kommende år skal opkvalificere hundreder af medarbejdere, så de kan arbejde på nye, digitale måder i skyen.

“Vi skal kunne rykke hurtigere, og cloud-teknologi er løsningen. Markedet ændrer sig konstant, så vi har ofte behov for at ændre produkter alt efter udviklingen i samfundet,“ fortæller Michael Poulsen og nævner corona-epidemien som et konkret og nyligt eksempel. 

Fra klassisk it til cloud

It-mæssigt er Tryg med Michael Poulsens ord en klassisk virksomhed, hvor it-afdelingen  traditionelt har varetaget drift af systemer og understøttet forretningen. Tidligere kunne det tage 6-9 måneder at udvikle nye produkter, men Tryg ønsker at være langt hurtigere på aftrækkeren fremover.  

Konkret ser Michael Poulsen og hans afdeling på det, der i fagsproget kaldes DevSecOps. Begrebet dækker over et ønske om fysisk og samarbejdsmæssigt at samle forskellige teams, i dette tilfælde inden for udvikling (Development), sikkerhed (Security) og drift (Operations). 

“Det handler om, at medarbejderne fysisk og mentalt er tættere på hinanden, så vi kan løse driftsudfordringer langt hurtigere. Fordelene er bedre kvalitet og langt hurtigere reaktion fra idé til færdigt produkt, men det er også er en større rejse i forhold til mindset, fordi vi som mennesker ikke nødvendigvis er så indstillede på forandringer. Her anvender vi opkvalificeringen, så medarbejderen kan se, at det bliver lettere og bedre at udføre det nye job,” fortæller Michael Poulsen, der har ansvaret for 140 it-medarbejdere i Tryg samt et varierende antal af eksterne konsulenter. 

Imponerende norske resultater

I foråret 2022 lavede Tryg over tre måneder et proof-of-concept for omlægning og opkvalificering. Det skete i en lille norsk afdeling. Projektet handlede om at effektivisere produktionen af software og samtidig teste, hvordan koncernen rent praktisk kan overgå til stadig mere cloud-baserede teknologi. Resultaterne var slående, noterer han.

“Førhen kunne det tage en uge fra et stykke software var produceret til, at det var godkendt i driftsafdelingen og kom i brug. Ved at sætte de to afdelinger sammen og arbejde på nye og mere effektive måder, hvor vi eksempelvis løbende godkender softwaren frem for at producere og efterfølgende godkende, nedbragte vi udviklingstiden til én dag - en forbedring på 86 pct.,” fortæller Michael Poulsen. 

Det norske projekt handlede konkret om en ny mobilforsikring og var i høj grad drevet af entusiasme blandt de otte medarbejdere. Alligevel viste det også, at der i de kommende tid skal ske en række opkvalificeringer i en langt større del af organisationen for, at medarbejderne er rustet til de nye måder at arbejde på. 

Næste skridt for Michael Poulsen og hans team er derfor at udarbejde en køreplan for, hvilke applikationer og løsninger der skal overgå til cloud-teknologi. Dermed kan han sætte gang i opkvalificeringen af en stor gruppe af medarbejderne i hele it-afdelingen. 

“Næste udviklingsområde vælger vi ud fra, hvor det giver mest værdi for kunderne og os selv, men det kan eksempelvis være til nye produkter, hvor vi får en hurtig effekt. Her tegner vi så også billede af, hvordan vi skal gøre i forhold til den kommende digitale opkvalificering, for der er ingen tvivl om, at vi skal have opkvalificeret alle vores folk i forhold til at bruge cloud-løsningerne,” siger Michael Poulsen og fortsætter: 

“Vores medarbejdere er i udgangspunktet digitale på et højt niveau, men udviklingen går så hurtigt, at vi hele tiden skal opkvalificere os. Selv medarbejdere som disse er ikke nødvendigvis vant til at arbejde med de nye værktøjer, som cloud-løsninger kræver.” 

Sikrer fastholdelsen

Allerede nu ved Michael Poulsen og hans team, at mange medarbejdere skal skubbes over på forskellige kurser, så de lærer teknologien. Dette handler dels om en række kurser, som folk skal have, eksempelvis inden for sikkerhed og compliance samt mere individuelle forløb baseret på en løbende vurdering og dialog i samarbejde med nærmeste leder og people manager. Tryg har en aftale med den digitale amerikanske kursusvirksomhed Coursera, hvor medarbejderne ad hoc kan tage kurser online blandt andet inden for forskellige digitale værktøjer, og barren er sat højt. 

“Vi har et ganske stort budget til opkvalificering og overlader ansvaret for at tage kurserne til den enkelte,” forklarer Michael Poulsen. 

Han understreger, at den kommende digitale opkvalificering ikke kun handler om udviklingen af forretningen. Det handler også om, at Tryg som virksomhed og arbejdsplads er attraktiv for stærkt ombejlede medarbejdere, der gerne vil opleve personlig udvikling i en virksomhed, som er med i forreste linje rent teknologisk. 

“Tiltrækning og fastholdelse er et super vigtigt element af opkvalificeringen. Vores medarbejdere er professionelle mennesker og ønsker selv at opkvalificere egne kompetencer, og de ser fordele ved at kunne de nye teknologier, som en stadig mere cloud-baseret produktportefølje kræver,” siger han og fastslår:  “Folk ved godt, hvad der skal til, så de er parate til opkvalificering. Cloud-løsninger er fremtiden, og det skal vi være klar til,” siger Michael Poulsen.

Udgivelsesdato