Er nordiske organisationer klar til AI?

Hvordan forandrer fremkomsten af AI nordiske organisationers syn på digital transformation og deres behov for digitale kompetencer?

AI i Danmark grafik

Hvordan forandrer fremkomsten af AI nordiske organisationers syn på digital transformation og deres behov for digitale kompetencer?

Hvordan forandrer fremkomsten af AI nordiske organisationers syn på digital transformation og deres behov for digitale kompetencer?

Udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen for ADD-projektet, DI Digital, Digital Dogme, EY, Finansforbundet, HK, LinkedIn, Microsoft og Netcompany

Projektledelse og case-artikler

Mette Beck Nielsen, Adm. direktør, Digital Dogme
Jakob Kaastrup Sørensen, selvstændig ledelsesrådgiver
Søren Gisselmann, selvstændig rådgiver

Databehandling af spørgeskemaanalyse og udarbejdelse af rapport

Daniel Honoré Jensen, senioranalytiker, Tænketanken Mandag Morgen
Thomas Nørskov Kjølbye, analytiker, Tænketanken Mandag Morgen
Rasmus Akstrup Wagtmann, analytiker, Tænketanken Mandag Morgen
Maria Lind Arlaud, projektkoordinator, Tænketanken Mandag Morgen 

Dataindsamling

Dataindsamlingen på spørgeskemaanalysen er gennemført i samarbejde med Norstat Danmark.

Grafisk design

Michael Hernvig, Senior Grafisk Designer, Altinget/Mandag Morgen

Tryk

Vester Kopi.