CPH Airport

CPH Airport slipper data fri med den Digitale Træningsdagbog

Jakob Frølund Head of Training Academy Copenhagen Airports

CPH Airport slipper data fri med den Digitale Træningsdagbog

I 2020 lancerede CPH den Digitale Træningsdagbog, et simpelt interface til medarbejdere i Security, der giver et overblik over deres individuelle kompetenceudvikling og fremskridt. Løsningen introducerede en helt ny og simpel tilgang til træning, hvor medarbejderne fik en indsigt i deres træningsdata og derved større overblik over deres faglige performance. ”Det vi ønskede var, at data blev en driver for individet ift. at tage ansvar for egen læring” fortæller Jakob Frølund, Director og Head of Training Academy i CPH til Digital Dogme. Løsningen blev adopteret forholdsvis hurtig og uden en større kommunikationsplan. Løsningens vellykkede implementering skyldtes, at initiativet kom fra medarbejderne.

Udgivelsesdato