Digital Mindset Guide

Sådan tager du temperaturen på medarbejdernes digitale mindset

Sådan tager du temperaturen på medarbejdernes digitale mindset

Med denne guide får du redskaberne til at komme i gang med at arbejde med digitalt mindset i din organisation. Vi ser nærmere på, hvordan man kan måle digitalt mindset med henblik på at evaluere og definere indsatsområder for forbedring.

Mindsettet er noget af det vigtigste at have fokus på, da det er med til at accelerere opbygningen af viden og færdigheder. Til forskel fra viden og færdigheder, er mindset dog langt mere subjektivt og flydende i dets betydning, og i litteraturen er der fortsat uenigheder omkring konceptets afgrænsning. Alligevel er det et ord vi bruger i flæng på alt lige fra LinkedIn til jobannoncer, og derfor er der behov for ikke bare en fælles forståelse af begrebet men også en fælles tilgang til kortlægning heraf.

Udgivelsesdato