Digitalitalisering uden digitale kompetencer er drømme uden chancer

Digitalisering går igen som en del af løsningen på alle de mest centrale samfundsudfordringer. Men den er ikke et mirakelmiddel.

Digital Dogme på Folkemødet

Digitalisering går igen som en del af løsningen på alle de mest centrale samfundsudfordringer. Men den er ikke et mirakelmiddel.

Digitalisering går igen som en del af løsningen på alle de mest centrale samfundsudfordringer. Men den er ikke et mirakelmiddel. Succesfuld digitalisering kræver digitale kompetencer på tværs i organisationen og modet til at gå nye veje, selvom det kan gå galt. 

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og lytter man til politikerne eller til danske erhvervsledere, så skal vi sætte endnu mere fart på digitaliseringen. Budskabet er, at digitalisering både kan give os bedre sundhed, frigøre flere hænder til velfærden, sikre danske arbejdspladser og hjælpe os med den grønne omstilling. Digitalisering går igen som en del af løsningen på alle de mest centrale samfundsudfordringer. 

Ifølge Mette Beck-Nielsen, adm. direktør Digital Dogme, kræver digital transformation viden, kompetencer, risikovillighed og modet til at gå nye veje, selvom det kan gå galt.

Digitalisering er jo ikke sådan noget magisk tryllestøv man bare kan drysse udover et problem, og så forsvinder det. Digitalisering, eller digital transformation kan være besværligt, rodet og hårdt arbejde – og tit går det jo også galt eller det går hvert fald kun halvt så godt som vi havde håbet”.

Digitalisering handler om mennesker

Selvom vi forbinder digitalisering med noget der foregå inde i en computer, så er de største udfordringer med at skabe succesfuld digital transformation forbundet til mennesker. Københavns Lufthavne er en af de danske virksomheder, der har arbejdet målrettet med digitalisering. Ifølge Jakob Frølund, director of CPH Training Academy, er digitale kompetencer og modet til at ville lære helt afgørende i den proces: 

"Digitale kompetencer er essentielle for at udnytte digitaliseringens fordele. Efterhånden er det et krav i stort set alle vores jobfunktioner, at man har et grundlæggende niveau ift. digitale kompetencer, men dem der ikke har det i forvejen, skal vi nok støtte mens de udvikler sig. Den vigtigste kompetence i Københavns Lufthavne er, at vi alle skal være villige og modige nok til at lære noget nyt." 

Ifølge Jakob Frølund er det først muligt at høste det digitale potentiale, når alle medarbejdere har digitale kompetencer – også lederne og ikke kun specialisterne: 

”Jeg vil anbefale andre virksomheder at bruge tid på at undersøge deres medarbejderes konkrete behov. Som leder skal jeg selv gennemføre de samme opkvalificeringsforløb, som medarbejderne gennemgår. Hele organisationen skal hele tiden tilegne sig nye kompetencer, også på ledelsesniveau.”

Mette Beck-Nielsen, direktør for Digital Dogme, der arbejder med opkvalificering af digitale kompetencer, bekræfter behovet for at skabe digitale kompetencer på tværs af alle medarbejdergrupper. Hun understreger betydningen af, at det digitale kompetenceløft ikke alene sker i de store virksomheder, men også i SMV’erne: 

"Hvis vi skal lykkes med at bruge digitalisering til at løse de store samfundsudfordringer, har vi brug for mange flere digitale kompetencer på alle medarbejderniveauer. Store virksomheder som Københavns Lufthavne gør en betydelig indsats, men vi skal også inddrage SMV'erne, ellers bliver vi alt for sårbare, når den digitale omstilling accelererer".

Det uforløste potentiale kræver et nyt fokus

Hos Københavns Lufthavne går digitale kompetencer og diversitet hånd i hånd. Som en af landets største arbejdspladser er lufthavnen ifølge Jakob Frølund optaget af at tiltrække medarbejdere med forskellige baggrund og kompetencer, og de arbejder med neurodiversitet som en del af deres rekrutteringsstrategi. Jakob Frølund understreger, at mennesker med eksempelvis ADHD eller autisme sagtens kan være en del af opskriften på, hvordan Københavns Lufthavne får succes i arbejdet med digital transformation:

Vi er meget optagede af, hvordan vi giver det uforløste potentiale et nyt fokus og bringer mennesker med andre forudsætninger og evner i spil. Vi ser neurodiversitet, dvs. mennesker med dviklingshandicap som f.eks. autisme, ADHD, social angst o.lign., som et aktiv for vores organisation”. 

Begge panelmedlemmer understregede vigtigheden af at samle og dele erfaringer om, hvordan man kan fremme digital opkvalificering. Mindre virksomheder bør kunne drage nytte af den viden, der findes i større organisationer, og vi skal slippe ideen om, at formel uddannelse altid er løsningen.

Take aways

De vigtigste take aways: 

  • Succesfuld digital transformation kræver viden, kompetencer, risikovillighed og modet til at gå nye veje, selvom det kan gå galt.
  • Ledelsen er rollemodeller og skal gå forrest i den digitale transformation bl.a. ved også at udvikle sig selv og gøre opkvalificering, uddannelse og livslang læring til en del af virksomhedens strategi.  
  • Det uforløste potentiale som kræver nyt fokus. Vi skal udnytte flere menneskers kompetencer, og vi skal ‘flytte’ fra en gruppe til en ny samt have et stærkere fokus på neuro- og kønsdiversitet. 
  • Vi skal dele erfaringer om, hvordan man kan fremme digital opkvalificering på tværs af brancher og sektorer. Mindre virksomheder kan drage nytte af den viden, der findes i større organisationer, og vi skal slippe ideen om, at formel uddannelse altid er løsningen.

Artiklen er en sammenfatning af paneldebatten ’Hvordan skaber vi succesfuld digital transformation?’, der blev afholdt af Digital Dogme på Folkemødet 2023 i samarbejde med TDC NET. Panelet bestod af Jakob Frølund, Head of Academy i Københavns Lufthavn og Mette Beck-Nielsen, Adm. direktør i Digital Dogme. Diskussionen blev modereret af selvstændig rådgiver og konsulent, Jakob Sørensen. 

Vil din organisation gerne samarbejde med andre danske virksomheder om digital opkvalificering? Læs mere om jeres muligheder som medlem af Digital Dogme her: Medlemsfordele

Udgivelsesdato