Digitalt løft af medarbejdere er afgørende for vores velfærd

Af Mette Beck-Nielsen, adm. direktør, Digital Dogme

Af Mette Beck-Nielsen, adm. direktør, Digital Dogme

Manglen på digitale kompetencer er et voksende problem i dansk erhvervsliv. Derfor er det godt, at regeringen i maj fremlagde sin digitaliseringsstrategi. Desværre mangler teksten konkrete indsatser rettet mod opkvalificering af eksisterende medarbejdere, selv om dette er en forudsætning for at kunne realisere strategiens ambitioner, skabe vækst og lukke hullet mellem udbud og efterspørgsel på digitale kompetencer.  

Gennem initiativet Digitalt Dogme er ambitiøse danske virksomheder gået sammen om at tage udfordringen op. Vi kan ikke vente på, at teknologiforståelse slår igennem i folkeskolerne, eller at der bliver uddannet flere fra IT-uddannelserne. Problemet er akut, og der skal sættes ind på flere niveauer for at løfte det enorme digitale efteruddannelsesefterslæb i virksomhederne.  

Derfor deler vi vores digitale opkvalifceringsprojekter og sætter strategiske mål for, hvor mange medarbejdere vi vil efteruddanne. På denne måde kan vi alle kan blive klogere på, hvilke konkrete kompetencer virksomhederne efterspørger og skarpere på, hvordan vi flytter det digitale kompetenceniveau. 

Sat på spidsen kan man tale om fire ben i kampen for at løse den aktuelle digitale udfordring. Det ene handler om antallet af højtuddannede it-specialister, det andet om at tiltrække udenlandske talent, mens det tredje ben handler om diversitet og inklusion. Det fjerde ben handler om opkvalificering af eksisterende medarbejdere i danske virksomheder, og her er der for alvor tale om volumen – også på den korte bane. Alligevel er dette punkt ofte overset i den offentlige debat, selv om medarbejdere er ressourcer, der står lige foran snuderne på os.  

Reelt er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvor og hvordan vi kan anvende opkvalificering af eksisterende medarbejdere i kampen for at bevare positionen som digital frontløber i den globale konkurrence. Et eksempel kunne være ansatte fra lukningstruede afdelinger, som opkvalificeres med digitale kompetencer, de kan bruge andre steder i forretningen. Det kunne også være en it-supporter i en virksomhed, som med forskellige kursusforløb kan videreuddannes i en mere specialiseret rolle, eller det kunne handle om jobsøgende med basale it-færdigheder og interesse for at lære mere, som efter et opkvalificeringsforløb på et år er stærkt på vej til at blive en af de eftertragtede Java-udviklere. Kort sagt: De mennesker, som skal udvikle og vedligeholde de it-løsninger, vi alle skal leve af i fremtiden.   

Opkvalificering er relativt let at gå til, og mange virksomheder er allerede i gang. De har længe haft kniven på struben og derfor været kreative i deres opgaveløsning ud fra parolen om, at hvis ikke de kan få digitale medarbejdere på jobmarkedet, må de uddanne dem selv. Disse tiltag og metoder skal nu overføres til andre virksomheder og brancher. Også for samfundet er opkvalificering af medarbejdere win-win, fordi vi i høj grad sikrer, at titusinder af danskere ikke bliver koblet af den digitale udvikling, men bidrager. Dette er vigtigt for den enkelte medarbejder såvel som for virksomheden.  

Investering i digitale færdigheder er ikke valgfrit – det er afgørende. Vi glæder os til sammen med politikere, uddannelser og civilsamfund at bidrage til realiseringen af digitaliseringsstrategien og skabe flere digitale kompetencer, så Danmark kan forblive digital frontløber.

Debatindlægget blev bragt 6. juni kl. 20:08 på techmanagement.dk. Tryk her, for at læse artiklen.

Udgivelsesdato