Diversitet og AI skal gå hånd i hånd

AI vil transformere vores samfund, men det er gentagende gange påvist, at AI-løsninger som f.eks. ChatGPT forskelsbehandler på baggrund af køn

Digital Dogme på Folkemødet

AI vil transformere vores samfund, men det er gentagende gange påvist, at AI-løsninger som f.eks. ChatGPT forskelsbehandler på baggrund af køn

AI vil transformere vores samfund, men det er gentagende gange påvist, at AI-løsninger som f.eks. ChatGPT forskelsbehandler på baggrund af køn. Øget mangfoldighed, især flere kvinder, kan være med til at løse det problem, men det kræver et endnu stærkere samarbejde på tværs af sektorer. 

AI - eller bare kunstig intelligens – er på mange læber i disse dage. I kølvandet på lanceringen af ChatGPT og en række andre AI-platforme, er der opstået stor folkelig interesse om, hvilke muligheder, risici og forandringer de nye teknologier vil medføre. 

Teknologien er i selv selv hverken god eller ond, men derfor kan den godt have dårlige egenskaber, som påvirker samfundet negativt. Et af de områder hvor vi skal være særligt opmærksomme på de nye teknologier, er i forhold til risikoen for, at den kan forstærke eksisterende uligheder i samfundet. 

Panelet, bestående af Per Bruun Brockhoff, rektor for IT-Universitetet, Maiken Lykke Lolck, direktør for Naturvidenskabernes Hus og Andreas Holbak Espersen, Digitaliseringspolitisk chef og fungerende branchedirektør i DI Digital, var enige om, at AI og diversitet formentlig aldrig kommer til at gå hånd i hånd, hvis ikke vi får flere kvinder som medskabere af teknologien. I dag er under en tredjedel af de ansatte i IT-branchen kvinder og på tværs af landets data-science-uddannelser er kvinderne underrepræsenteret. 

Omfanget af udfordringen blev understreget af Per Bruun Brockhoff: 

Europakommissionen med vores egen Margrethe Vestager i spidsen, har en ambition om, at vi skal have 20 millioner IT-specialister i Europa i 2030. Hvis vi bare fremskriver den nuværende udvikling, så lander vi kun på 12 millioner, så der skal altså virkelig sættes ind. Vi når aldrig målet, hvis vi ikke får kvinderne med.” 

Per Bruun Brockhoff understregede, at det er muligt at vende udviklingen og fremhæver, at IT-Universitet de seneste år har haft succes med at tiltrække flere kvinder, så det nu er over 40 pct. af de studerende på tværs af uddannelserne, der er kvinder. 

Der skal dog sættes ind meget tidligere end universitetsalderen, hvis det for alvor skal lykkes at vende udviklingen. I en nylig undersøgelse foretaget af Tænketanken Mandag Morgen, fremgår det, at der allerede fra 6. klasse er massiv forskel på piger og drenges forhold til teknologi. Den tendens bakkes op af Maiken Lykke Lolck:

Man er nødt til at sætte ind allerede i vuggestuealderen, hvis vi skal ændre kønsforskellene i forholdet til teknologi. For børn bliver tidligt præget af de kulturelle stereotyper om, at teknologi mest er for drenge. Derfor gennemfører vi med stor succes projekter, der giver piger såvel som drenge succesoplevelser med teknologi, og præsenterer dem for diverse rollemodeller, allerede fra en tidlig alder.” 

Herudover peger panelet på behovet for mange flere kvindelige rollemodeller og for at få implementeret faget teknologiforståelse i folkeskolen. 

Der var enighed om på tværs af panelet, at de udfordringer der kan være med teknologien, ikke må holde os tilbage fra at udnytte teknologiens muligheder til at gøre vores samfund bedre. 

Andreas Holbak Espersen sætter ord på:

Vi skal skabe en retning for den teknologiske fremgang. Vi skal sætte det gode aftryk, sikre balance mellem udvikling, vækst, etik og ansvarlighed i brugen af både nutidens og fremtidens teknologi” 

Take aways 

De tre vigtigste take aways:

  • Arbejdskraftudfordringen inden for tech er massiv og kan kun løses, hvis kvinderne komme med
  • Der skal sætte ind tidligt, hvor der skal skabe en interesse, som skal konverteres til et uddannelses- og karrierevalg i tech. Et redskab til dette er faget teknologiforståelse, der skal implementeres i grundskolen og flere kvindelige rollemodeller. 
  • Vi skal tage initiativet og skabe en retning for den teknologiske fremgang, der balancerer udvikling, vækst, etik og ansvarlighed. Det kan øget mangfoldighed bag udviklingen af de nye teknologier også bidrage til. 

Artiklen er en sammenfatning af paneldebatten ”Mod en fremtid, hvor diversitet og AI går hånd i hånd?”, der blev afholdt af Digital Dogme på Folkemødet 2023 i samarbejde med TDC NET. Panelet bestod af Per Bruun Brockhoff, Rektor for IT-Universitetet, Maiken Lykke Lolck, direktør for Naturvidenskabernes Hus og Andreas Holbak Espersen, Digitaliseringspolitisk chef og konstitueret branchedirektør i DI Digital. Diskussionen blev modereret af Mette Beck-Nielsen, Adm. direktør i Digital Dogme. 

Vil din organisation gerne samarbejde med andre danske virksomheder og uddannelsessektoren om at skabe mere diversitet indenfor digitalisering og teknologi? Læs mere om jeres muligheder som medlem af Digital Dogme her: Medlemsfordele

Udgivelsesdato