Erhvervslivet kan løfte regeringens digitale vision

Af Mette Beck-Nielsen, adm. direktør i Digital Dogme, og André Rogaczewski, adm. direktør og medstifter af Netcompany.

Af Mette Beck-Nielsen, adm. direktør i Digital Dogme, og André Rogaczewski, adm. direktør og medstifter af Netcompany.

Regeringen vil fastholde Danmarks digitale førerposition. Sådan lød den positive nyhed, da den længe ventede digitaliseringsstrategi for nylig blev præsenteret.

Strategien rummer mange gode takter med indsatser i både det offentlige og det private Danmark. Det bliver slået fast, at digitalisering i stigende grad bliver et nødvendigt værktøj til at håndtere udfordringer i alt fra sikkerhed til velfærd og klimaforandringer. Det er gode ambitioner fra regeringen, som vi bakker op om.

Men for at realisere strategiens ambitioner har vi brug for medarbejdere med digitale kompetencer, der kan sætte strøm til strategiens visioner på tværs af industrier. Og de er en mangelvare i dag. Det er et akut og voksende problem for danske virksomheder, og derfor er der behov for konkret handling, der sikrer mere digital arbejdskraft her og nu. 

I dansk erhvervsliv er vi klar til at løse problemet. Gennem initiativet Digital Dogme går danske virksomheder forrest og tager udfordringen op. Arbejdet handler grundlæggende om at hæve det digitale kompetenceniveau i virksomhederne ved at opkvalificere eksisterende medarbejdere. Dette er et vigtigt greb i kampen for at øge både antal kandidater og profiler med de rette kompetencer. 

Digital Dogme handler helt enkelt om vidensdeling på igangværende projekter. Hvis alle i erhvervslivet forsøger at opfinde deres egne løsninger, kommer udviklingen til at gå for langsomt. Vi er nødt til at lære af hinandens succeser og fiaskoer. 

Mange virksomheder er allerede i fuld gang med at opkvalificere deres medarbejdere. Det er sket ud fra parolen om, at hvis ikke det er muligt at ansætte de nødvendige digitale medarbejdere på det almindelige jobmarked, så må virksomhederne uddanne dem selv. De gør sig vigtige erfaringer, som er guld værd, og som vi skal dele med hinanden. 

Digital opkvalificering er et columbusæg

Danske virksomheder råber igen og igen på kvalificeret, digital arbejdskraft. De advarer om, at manglen er en altoverskyggende trussel mod fremtidig vækst. Og med den øgede digitalisering af vores samfund vil behovet kun gå én vej: Op. En dyster fremskrivning, som den tidligere regering har lavet, viser, at vi i 2030 vil mangle omkring 19.000 it-specialister. 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft kan simpelthen betyde, at vi i Danmark mister vores position som digital førernation i fremtiden. Og det er vigtigt. Vi er det land, som det internationale samfund kigger mod, når løsningerne på morgendagens problemer skal findes. Det skal vi fortsat være. Det handler både om vores branding, vores eksport og vores velfærd.

Den gode nyhed er, at danske virksomheder selv kan være med til at løse en stor del af problemet. For digital opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke er et columbusæg, der både bekæmper manglen på kvalificeret arbejdskraft og skaber værdi for virksomhederne og for den enkelte medarbejder. 

Tag Københavns Lufthavn. Under coronakrisen benyttede lufthavnen den ufrivillige pause i rejseaktiviteten til at give en række medarbejdere fra forskellige fagområder grundlæggende digitale færdigheder i programmer som Word og Excel. Også de ufaglærte i bagagehåndteringen.

Dette skabte kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. Men det gav også forretningsmæssig værdi for lufthavnen, da medarbejderne nu kan løse flere opgaver i virksomheden hvis nødvendigt. Digital opkvalificering handler altså ikke alene om at videreudvikle medarbejdere, der i forvejen kan, men om at vi her og nu løfter det digitale kompetenceniveau over en bred kam og på tværs af industrier.

Flere må komme med og løfte den digitale opkvalificering. Hvis vi skal lykkes, kalder det på en fælles indsats på tværs af industrier. Problemet med manglen på kvalificeret arbejdskraft rammer os alle, og derfor kan ingen stå uden for.  

Regeringen har vist, at man fra politisk side er klar til en digital fremtid. Dette er et langsigtet projekt, og vi ved i erhvervslivet, at fremtiden er nu og her. Derfor står vi klar til at tage vores del af ansvaret og sikre, at Danmark har kompetencer nok til at være fremtidens digitale vindernation.

Debatindlægget blev bragt d. 20. maj 2022 kl. 10:20 på borsen.dk. Klik her, for at læse debatindlægget.

Udgivelsesdato