Hvad betyder AI og ChatGPT for vores arbejdsmarked?

Hvad kan vi gøre for at ruste os til et arbejdsmarked med AI som et centralt konkurrenceparameter?

Folkemøde Digital Dogme

Hvad kan vi gøre for at ruste os til et arbejdsmarked med AI som et centralt konkurrenceparameter?

Lanceringen af ChatGPT og en række andre AI-platforme har ført til et tektonisk skift i den offentlige erkendelse af, hvilken betydning AI-teknologi vil få for virksomheder, arbejdsmarkedet og samfundet som helhed. Men hvori består forandringerne, og hvad kan vi gøre for at ruste os til et arbejdsmarked med AI som et centralt konkurrenceparameter?

Diskussionen om AI er tydeligvis ikke længere forbeholdt technørder, men er i kølvandet på lanceringen af ChatGPT blevet noget, der optager mange danskere. Hvor ChatGPT har udfordret uddannelsessektoren massivt - flere uddannelser har måttet ændre i eksamensformen og den løbende bedømmelse af de studerendes kompetencer - står vi ikke med et klart billede af, hvordan de nye AI-platforme forandrer vores arbejdsmarked og arbejdspladser. 

Spørger man tre vægtige stemmer i debatten – Lisbeth Knudsen, Strategidirektør i Altinget og Mandag Morgen, Mikael Ekman, Politisk direktør i Microsoft og Astrid Kyhl, Senior Director for Advanced Analytics hos TDC NET, så er AI-platforme potentielt nøglen til at sikre velfærd, men kræver flere digitale kompetencer at realisere. 

AI-platforme kan sikre velfærden

Ifølge strategidirektør hos Altinget og Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, skal vi i gang med at drøfte, hvordan vi kan bruge ny teknologi til at skabe mere velfærd på god måde:  

”Det er ærgerligt, at politikerne har så travlt med at diskutere forbud og regulering, for virkeligheden er, at vi har massiv mangel på arbejdskraft i det her land. Vi kan slet ikke levere den velfærd til borgerne, de forventer, hvis ikke vi tager de her teknologier i brug. Så lad os nu komme i gang med at diskutere, hvordan vi gør det på en sund og ordentlig måde”.

Mikael Ekman, politisk direktør i Microsoft, er enig i at vi skal se potentialet i AI:

”Der er mange, der tror, at AI-bølgen kommer til at skylle ind over os, uanset hvad vi gør. Men jeg kan være bekymret for, om Danmark får tilstrækkelig glæde af de her nye teknologier, hvis vi næsten udelukkende taler bekymringerne op, i stedet for at gå mere konstruktivt til værks. I min bog er der ikke modsætning mellem dataetik og potentialet i AI”.

Digitale kompetencer er nøglen til at realisere potentialet 

Hvis Danmark skal sikre ansvarlig og etisk brug af AI og fastholde virksomhedernes evne til at konkurrere i et globalt marked, er der brug for mange flere digitale kompetencer. Det gælder ikke blot IT-specialister, men også helt ude på fabriksgulvet fatslår de tre topledere.  

Hos TDC NET anvender man allerede AI og har gjort det i mange år. Ifølge Senior director for Advanced Analytics hos TDC NET, Astrid Kyhl, vil TDC NET have fokus på at skalere anvendelse af AI, så det bliver en fast integreret del af hele organisationen. TDC NET er dog også udfordrede i forhold til at sikre de nødvendige kompetencer i Danmark. Rekrutteringen foregår på tværs af hele Europa i svær konkurrence med virksomheder fra andre lande. 

Efter- og videreuddannelsessystemet er ude af trint med behovet

For at løse udfordringen med manglende kompetencer peger de tre topledere på behovet for at indføre teknologiforståelse som fag i grundskolen, men først og fremmest på behovet for mere opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. Det er dog ifølge Lisbeth Knudsen behov for et grundigt eftersyn af efter- og videreuddannelsessystemet:

”Vi har desværre et system for opkvalificering, der er udbudsdrevet i stedet for efterspørgselsdrevet. Det betyder, at efter- og videreuddannelsessystemet gennem de sidste 20 år er sandet fuldstændig til og det er vi altså nødt til at gøre noget ved”.

På tværs af toplederne blev der efterlyst politisk handlekraft i forhold til at udnytte mulighederne udviklingen indenfor AI kan give Danmark, og ikke mindst i forhold til at sætte gang i den massive opgave med digital opkvalificering. Det blev også pointeret, at der er behov for mere viden om, hvordan virksomhederne anvender AI-platforme, så det kan omsættes til operationelle anbefalinger. AI rummer store vækstmuligheder og kan blive Danmarks næste eksporteventyr, hvis vi griber mulighederne. 

Take aways 

De vigtigste take aways:

  • Vi skal udnytte mulighederne, som udviklingen indenfor AI kan give Danmark 
  • Der er brug for mange flere digitale kompetencer for at realisere det potentiale. Det gælder ikke blot IT-specialister, men også helt ude på fabriksgulvet.
  • Opkvalificering af arbejdsstyrken er et vigtigt greb, men der er brug for at kigge efter-videreuddannelsessystemet nøje igennem og gøre det endnu mere efterspørgslesdrevet.
  • Der er behov for mere viden om, hvordan virksomhederne anvender AI-platforme. AI rummer store vækstmuligheder og kan blive Danmarks næste eksporteventyr, hvis vi griber mulighederne. 

Artiklen er en sammenfatning af paneldebatten ”Hvad betyder AI og ChatGPT for vores arbejdsmarked?”, der blev afholdt af Digital Dogme på Folkemødet 2023 i samarbejde med TDC NET. Panelet bestod af Lisbeth Knudsen, Strategidirektør hos Altinget og Mandag Morgen, Mikael Ekman, Politisk direktør i Microsoft og Astrid Kyhl, Senior Director for Advanced Analytics hos TDC NET. Diskussionen blev modereret af Mette Beck-Nielsen, Adm. direktør i Digital Dogme. 

Vil din organisation styrke jeres viden om, hvordan AI forandrer behovet for digitale kompetencer i danske virksomheder? Læs mere om jeres muligheder i Digital Dogme her: Digital Dogme | Vi skaber kompetencer, synlighed og viden

Udgivelsesdato