Konference om digital uddannelse: Sådan får vi bedre opkvalificering

Digital Dogme var tirsdag medværter for konferencen ‘Et uddannelsessystem til Danmarks digitale fremtid’. Det handlede blandt andet om at ruske op i systemet og tænke nye tanker for at skabe mere og bedre digital opkvalificering

Nana Bule og Lisbeth Knudsen

Digital Dogme var tirsdag medværter for konferencen ‘Et uddannelsessystem til Danmarks digitale fremtid’. Det handlede blandt andet om at ruske op i systemet og tænke nye tanker for at skabe mere og bedre digital opkvalificering

Hvordan skaber vi bedre digitale uddannelser og opkvalificering for medarbejdere og ledige?  

Det var det grundlæggende spørgsmål, da Digital Dogme sammen med Mandag Morgen, ATV, ADD-projektet og Den Nationale Alliance for Digital Teknologiforståelse afholdt konferencen “Et uddannelsessystem til Danmarks digitale fremtid”.  

Konferencen fandt sted på IT-Universitetet i København, og her skulle de ca. 220 deltagere efter en række oplæg diskutere udfordringerne i fire tematiserede spor, hvor Digital Dogme og Mandag Morgen varetog efteruddannelsessporet. De øvrige tre temaspor handlede om folkeskolerne, gymnasierne og videregående uddannelser. 

Deltagerne pegede blandt andet på, at der skal etableres bedre uddannelsesplanlægning i virksomhederne, sikres bedre økonomi i at blive opkvalificeret og fastlægges klare rollefordelinger mellem virksomheder og udbydere. Arbejdet fra de fire temagrupper bliver nu samlet et brief, der udsendes så hurtigt som muligt. 

Nye, spændende tanker 

Dagens vært, strategichef i Altinget og Mandag Morgen Lisbeth Knudsen, samlede løbende op på anbefalinger i Digital Dogmes temagruppe for efteruddannelse. Hun noterede, at der kom mange forslag frem om end mange af dem ikke var overraskende.  

“Der er mange af de forslagene fra gruppen, der handler om problemstillinger, som længe har været uløste. Desværre viser det, at matchet mellem virksomhedernes behov og uddannelsestilbuddene stadig ikke er godt nok, at det er svært for ledige at komme ind på kurser etc.,” lød det fra Lisbeth Knudsen, som opsamlede anbefalingerne live, imens gruppen diskuterede. 

Blandt deltagerne var Martin Svensson, Head of Department ved SDU. Han kom for at få inspiration, lød det i en pause:  

“Jeg er optaget af digitale kompetencer og situationen på det danske arbejdsmarked. I dag har jeg fået mulighed for at tænke mange spændende tanker og få nye ideer sammen med forskellige mennesker. Det giver mange nye perspektiver, som den organisation, jeg selv repræsenterer, kan bruge fremover. Det har været lærerigt, “ lød det fra Martin Svensson. 

Jakob Frølund, Head of Training Academy i Københavns Lufthavne, var blandt repræsentanterne fra virksomhederne og holdt et kort oplæg forud for temadiskussionerne om sine erfaringer med opkvalificering.  

Han noterede, at der var enighed blandt deltagerne om, at der er stor risiko for, at den digitale udvikling går hurtigere, end store dele af befolkningen kan følge med.  

“Skrækscenariet er jo, at vi får et A og et B hold. Der sker en rivende udvikling, men i mange virksomheder vil det ofte være for de medarbejdere, som i forvejen har digitale kompetencer. Det skal vi tage alvorligt,” lød det fra Jakob Frølund. 

Nana Bule: haster med opkvalificering 

Ikke hele dagen gik med temadiskussioner. Tidligere på formiddagen redegjorde formanden for Digitaliseringsrådet, Nana Bule, for rådets kommende arbejde, og for hvordan hun ser på den digitale fremtid herhjemme.  

Hun slog blandt andet fast, at manglen på digitale kompetencer er så stor, at vi skal fokusere på at opkvalificere eksisterende medarbejdere. Vi kan heller ikke vente på, at teknologiforståelse slår igennem i folkeskolerne, lød det. 

“Et job som elektriker og mekaniker kræver i høj grad it-kompetencer i dag. Halvdelen af det, du lærer om som mekaniker, handler om digitale kredsløb, lød det fra Microsoft-direktøren, som samtidig opfordrede til at tænke i nye partnerskaber:  

“Måske vi kunne gå sammen i det offentlige, private og arbejdsmarkedets organisationer, så vi i fællesskab laver struktureret digital opkvalificering,” sagde Nana Bule og kaldte det for stærkt bekymrende, at 20 pct. af danskerne føler sig fremmedgjorte i den digitale interaktion med det offentlige: 

“Det er ikke kun ældre borgere, vi taler om. Det er også unge, som føler sig fremmedgjorte. Derfor skal vi have større fokus på brugerinddragelse, hvilket ikke er ikke et krav, når opgaverne bliver stillet i dag”. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afrundede konferencen med at konstatere, at Danmark godt nok er et digitalt foregangsland, men også at en stor gruppe mennesker føler sig hægtet af udviklingen. Vi aldrig glemme bredden, lød det fra ministeren. 

“Digitalisering er positivt, men der er mange, som føler sig hægtet af velfærdssamfundet vigtigste opgaver. Derfor handler uddannelser ikke kun om at uddanne it-specialister, vi skal bruge flere kræfter på at klæde den almindelige dansker på med digitale kompetencer,” sagde Peter Hummelsgaard. 

Digital Dogme direktør vil se handling  

Adm. direktør i Digital Dogme, Mette Beck-Nielsen, var glad for konferencen, som kan bidrage til at ruske op i området for digital opkvalificering. Og det er der behov for. Cirka 700.000 danskere i arbejdsstyrken mangler grundlæggende digitale kompetencer, mens ca. 120.000 integratorer og it-specialister mangler tidssvarende digitale kompetencer. 

“Der er et kæmpe efterslæb, og det skal vi have gjort noget ved. Der trænger til at blive tænkt nye tanker, og derfor har denne konference være vigtig,” lød det fra Mette Beck-Nielsen, som gik optimistisk fra konferencen:  

“Der er fælles fodslag om, at vi skal gøre noget, og der er kommet mange fine forslag til, hvordan vi kan gøre en forskel. Men arbejdet er absolut ikke gjort med dette arrangement. Mange forslag er gammel vin på nye flasker og vidner grundlæggende om, at vi har et problem på efter- og videreuddannelsesområdet,” lød det fra Mette Beck-Nielsen, der kræver handling:   

“Vi kan ikke vente på en ny uddannelsesreform eller at få politisk ørenlyd. Vi kan selv igangsætte nye tiltag og partnerskaber, hvor vi får afprøvet metoder til at opkvalificere arbejdsstyrken. Virker det, kan det efterfølgende skaleres. Virksomhederne spiller en afgørende rolle - både som træningsplatform og samarbejdspartner og som leverandør af best practice. Disse metoder og principper skal vi anvende i nye tiltag fremover.” 

Næste store event er konferencen ‘Danmarks Digitale Kompetencer’, som Digital Dogme afholder i samarbejde med DI Digital. Den finder sted den 6. december i Industriens Hus. Tilmelding kan ske allerede nu.    

 

 

Udgivelsesdato