Mange danskere mangler digitale kompetencer, og det kan koste virksom­heder digital succes

Virksomheder høster først det digitale potentiale, når alle medarbejdere får digitale kompetencer og ikke kun specialisterne

Copenhagen Airport Travellers

Virksomheder høster først det digitale potentiale, når alle medarbejdere får digitale kompetencer og ikke kun specialisterne

Digitaliseringen åbner for nye og attraktive muligheder for virksomhederne. Men for at opnå det store potentiale, skal virksomhedernes ledere sikre, at alle i organisationen udvikler digitale kompetencer.

Digital opkvalificering var engang kun for specialister. I dag er det fundamentalt for langt de fleste jobfunktioner. Stort set alle job vil i fremtiden ændre karakter, og digital forståelse bliver et væsentligt element for at få succes i sit job.

Virksomhederne oplever allerede nu stigende krav til compliance, effektivisering og kvalitet. Dette kræver på alle måder øget brug af digitalisering, for eksempel for at kunne forøge hastigheden fra løs idé til realiseret produkt eller ydelse. 

Københavns Lufthavn oplever, lige som mange andre virksomheder, desuden en voksende mængde regler og dokumentationskrav, og det stiller stigende krav til digitalisering. Som virksomheder har vi en vigtig rolle i at tage ansvar for opkvalificeringen af medarbejdere på alle niveauer.

Vi skal turde stille krav

Det er en væsentlig opgave at få alle med på den digitale rejse. Virksomhedens ledelse skal stille tydelige krav til medarbejdernes digitale kompetencer. Målet er, at de hele tiden har tidssvarende kompetencer. 

Det kræver ledelsesmæssig opmærksomhed og kontinuerlig føling med behovet for kompetencebehovet i den pågældende jobfunktion. Analyser viser, at der er et stort behov for at forbedre de grundlæggende digitale kompetencer. 

Hver fjerde voksne dansker mangler de værktøjer, andre tager for givet, og er derfor ikke i stand til at udføre hverdagshandlinger på deres computere.

Dette er ikke kun den enkeltes ansvar, det ender i sidste ende med at være virksomhedens ansvar, hvis medarbejderen ikke har et udgangspunkt, hvor der kan bygges videre på deres kompetencer. 

"Vi skal opbygge kompetencer ved at lade kompetenceudvikling indgå som en naturlig del af digitale projekter – også i en drift præget af travlhed"

Erfaringen fra lufthavnen er, at medarbejderne gerne vil udvikle sig. Tidligere var flere bekymret for, at automatisering overtog arbejdspladser, men i dag ønsker mange at udvikle sig, følge med udviklingen og tilegne sig nye, nødvendige kompetencer i en eventuel justeret jobrolle. 

Det skal virksomheder drage fordel af samtidig med, at vi skal have respekt for dem, der er nervøse for at udforske nyt terræn, f.eks. fordi deres skolegang ikke var en positiv oplevelse. Dette kan kræve nytænkning.

Lufthavnen har for eksempel oplevet stor succes med at digitalisere mindre områder med brugen af apps. 

Det virker, fordi de fleste af medarbejderne har job, hvor de ikke dagligt anvender computere, men mobiltelefoner. Denne tilgang skaber interesse, nysgerrighed og et ønske om at forbedre og digitalisere flere processer, når de først får den første konkrete erfaring og oplever, at digitaliseringen bidrager positivt til deres arbejdsdag. 

Desuden uddannes superbrugere i mange af de områder, hvor kompetencerne øges. Superbrugerne er en væsentlig del af strategien om at opbygge “brede muskler” på området og er med til at sikre anvendelse, se muligheder og efterspørge nye løsninger.

Forkerte antagelser

Som organisationer skal vi sikre, at det står klart for enhver medarbejder, hvad vedkommende skal forholde sig til. Lederen skal give hjælp, støtte og tid til, at man kan tilegne sig de nyeste kompetencer, selv om der er travlt. 

Det kræver de rette lederkompetencer og kendskab til det digitale niveau i virksomheden på linje med, hvordan man arbejder med risikovurderinger, før et projekt igangsættes.

Manglede kompetenceafklaring kan i sidste ende være det, der afgør, om et digitalt projekt skaber værdi eller ej. Vi forudsætter alt for ofte, at kompetencerne er på plads, og at vi får det optimale ud af de systemer, vi implementerer.

Opkvalificering sker ikke på et kursus. Det er en kultur, der skal dyrkes, og forandringen opstår bedst, når den implementeres i det daglige arbejde. 

Vi skal derfor opbygge kompetencer ved at lade kompetenceudvikling indgå som en naturlig del af digitale projekter – også i en drift præget af travlhed. 

Det er ofte udfordrende, men det er nødvendigt at forandre sig, for digitaliseringen forsvinder ikke, men der er stor sandsynlighed for, at de virksomheder, der ikke digitaliserer, forsvinder. 

Det er afgørende for en succesfuld digital omstilling, at hele organisationen løbende tilegner sig de fornødne kompetencer og lærer at omsætte dem i praksis.

Kronikken er skrevet af Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne og næstformand, Digital Dogme og Mette Beck-Nielsen, adm. direktør, Digital Dogme. Kronikken er bragt på borsen.dk. Læs her

Udgivelsesdato