Midt i en AI-revolution har "learning-by-doing" aldrig været vigtigere

Learning-by-doing har aldrig været vigtigere: vi står midt i en AI-revolution, hvor erhvervslivets evne til at tilpasse sige det teknologiske skifte, bliver afgørende for deres mulighed for at realisere det digitale potentiale

Topmøde d- 6 - Learning by doing

Learning-by-doing har aldrig været vigtigere: vi står midt i en AI-revolution, hvor erhvervslivets evne til at tilpasse sige det teknologiske skifte, bliver afgørende for deres mulighed for at realisere det digitale potentiale

AI transformerer vores jobs og kravene til vores kompetencer i en rasende fart. I vores seneste undersøgelse af nordiske virksomheders AI-implementering fremgår det tydeligt, at der er et presserende behov for at opkvalificere medarbejdere og ledere, så de er i stand til at tilpasse sig det digitale skifte. Det kan faktisk kun gå for langsomt.


Over en tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen erkender allerede, at de mangler konkrete digitale færdigheder internt, og i de kommende år forventes kravene kun at stige.

De rette kompetencer handler om mere end blot at beherske specifikke teknologier. Det handler om løbende at kunne tilpasse sig den digitale udvikling, have et digitalt mindset og forblive nysgerrig og interesseret i den teknologiske forandring.

Fremover skal mange flere medarbejdere være ’digital integrator’, dvs. kunne forbinde digitale teknologier med udviklingen af nye produkter, koncepter og forretningsstrategier. Også ledelsen skal udvikle sig. De kan ikke længere undlade at arbejde med eller forholde sig til det digitale – og de skal samarbejde med medarbejderne om at udnytte det digitale potentiale bedst.

Her taler vi ikke om opkvalificering som en endeløs række af kurser på skolebænken, men om at læring skal være praktisk funderet. Det afgørende for forretningen er ikke teknikken bag AI, men om at kunne bruge teknikken kreativt, tilpasse den kerneforretningen og træffe beslutninger på baggrund af læring. 

"Learning-by-doing" har aldrig været vigtigere. Det er bare med at komme i gang! 

Artiklen er skrevet af adm. direktør i Digital Dogme, Mette Beck-Nielsen, og bygger på det datamateriale, der blev indhentet i undersøgelsen "Er nordiske organisationer klar til AI?", udarbejdet af Mandag Morgen med støtte fra en række partnere, Microsoft, HK Danmark, Finansforbundet, EY, Digital Dogme, DI Digital, Netcompany, ADD-projektet og Linkedin.  

Udgivelsesdato