Erhvervslivets rygrad lider af manglende digitalisering

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv, men mangler digitalisering. Der er både viden og bedst praksis at hente hos de store virksomheder.

Mette og Rikke

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv, men mangler digitalisering. Der er både viden og bedst praksis at hente hos de store virksomheder.

Af Mette Beck-Nielsen og Rikke Hougaard Zeberg, hhv. adm. dir. for Digital Dogme og branchedirektør i DI Digital

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv. De cirka 300.000 virksomheder udgør 99 pct. af de danske virksomheder, og over halvdelen af de privatansatte arbejder i SMV’erne.

Netop derfor er det bekymrende, at det kniber for SMV’erne at følge med den digitale udvikling - endda i en periode, hvor covid-19 har medført øget digitalisering af samfundet.

Faktum er, at kun knap halvdelen af SMV’erne har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad, og at andelen af disse stiger med antallet af medarbejdere. Det er altså især de små virksomheder, vi skal have fat i.

Manglende investeringer

Lederne ved jo ofte godt, at digitalisering og brug af nye teknologier er afgørende, hvis de skal øge deres produktivitet og konkurrencedygtighed. Spørgsmålet for mange er blot, hvordan man griber det an, og hvorfor det er værd at prioritere i en hverdag, hvor det kniber med at afsætte tiden, og andre opgaver presser sig på.

Det er forståeligt, men konsekvensen er imidlertid, at virksomhederne ikke investerer nok til trods for, at digitalisering gavner både bundlinjen og medarbejderne ved at frigive tid fra rutineopgaver og manuelt arbejde, der kan være nedslidende.

I en rundspørge blandt DI’s medlemmer fra juni 2022 peger knap halvdelen af landets SMV’er på utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere som en årsag. SMV’erne slås altså både med manglende digitalisering og manglende adgang til kvalificerede medarbejdere.

Her er digital opkvalificering af eksisterende medarbejdere en løsning, som virksomhederne kan gribe fat i med det samme. Dette emne tager vi fat på med konferencen ‘Danmarks Digitale Kompetencer’, som afholdes den 6. december i Industriens Hus.

Her zoomer vi ind på konkrete tiltag og bedste praksis, som de mindre virksomheder nemt kan implementere, og på hvilke rammevilkår der skal ændres for at løfte virksomhederne på den lidt længere bane.

I forhold til rammevilkårene kan vi allerede nu afsløre, at der er knas i forholdet til efter- og videreuddannelsesområdet, hvor vi savner, at digitale kompetencer prioriteres langt højere i de offentlige uddannelsesudbud, og at digitale læringsformer i højere grad tænkes ind som supplement til traditionelle undervisningsformer for at øge kvaliteten og fleksibiliteten.

Vi kan også afsløre, at svaret er en målrettet indsats på tværs af virksomheder, sektorer, brancher og udbydere, der tager SMV’ernes reelle udfordringer seriøst, og som sikrer, at lederne forstår alvoren.

Det er eksempelvis vigtigt, at digitalisering ikke er en fjern, diffus størrelse, men består af konkrete tilbud og værktøjer, der er målrettet SMV’erne og lette at inddrage også i en travl hverdag. Virksomhedernes brug af enkle digitale værktøjer viser, at mange er åbne og interesserede.

Der er hjælp at hente

Der er viden og bedst praksis at hente hos de store virksomheder, og derfor skal store og små samarbejde. Det er svært at vente på, at politikere eller uddannelserne alene skal løfte opgaven, dertil er den for vigtig, og virksomhederne kan nå langt ved at inspirere hinanden.

I sidste ende er det dog lederne i de små virksomheder, som skal kunne se fordelene ved digitaliseringen og opkvalificeringen af medarbejderne. Dette kræver, at de stopper op og investerer tid og ressourcer i at få indsigt og hjælp. Begge dele findes derude.

Debatindlægget er bragt på Finans den 6. december kl. 7:30

Udgivelsesdato