Ingen grøn omstil­ling uden digital opkvali­fi­ce­ring – gevinsterne findes på gulvet

Skal produktionsvirksomheder klare sig i konkurrencen, bør de investere grønt ved at digitalt opkvalificere medarbejderne

Renewable Energy

Skal produktionsvirksomheder klare sig i konkurrencen, bør de investere grønt ved at digitalt opkvalificere medarbejderne

Hvis nogen stadig skulle være i tvivl, skyller den grønne bølge ind over dansk erhvervsliv. Flere produktionsvirksomheder har været hurtige til at se fordelene og er i fuld gang med omstillingen – men der er behov for flere investeringer.

Endnu flere produktionsvirksomheder skal have digitalisering som en hovedprioritet og se investeringerne som en løftestang – ikke mindst ved at opkvalificere medarbejderne, for det er på fabriksgulvet, at gevinsterne skal realiseres.

Grønt og digitalt

I begyndelsen af december afholdt Digital Dogme i samarbejde med DI Digital en konference om Danmarks digitale kompetencer. Her lød et klokkeklart budskab: Grøn omstilling og digitale kompetencer går hånd i hånd. Samme udvikling dokumenteres med Det Digitale Kompetencebarometer, der netop er udgivet af Digital Dogme og HBS Economics.

Heri fremgår det, at der er stor grøn kompetenceefterspørgsel især i digitalt byggeri og i industrien. For sidstnævnte sektor er der tale om mere end en fordobling i efterspørgslen i løbet af 10-15 år, men barometeret viser vækst i alle sektorer.

Et grundlæggende vilkår for produktionens grønne omstilling er, at medarbejderne opkvalificeres, så de får de nødvendige digitale kompetencer til at understøtte brugen af digitalt måleudstyr og nye teknologier og dermed kan bidrage til et lavere ressourceforbrug og konkret levere på den grønne omstilling. Heri er der to overordnede spor: opkvalificering via digitale læringsmidler og opkvalificering i digitale teknologier. 

"Digital opkvalificering skal prioriteres og understøttes løbende, for digitaliseringen udvikler sig konstant, og det samme skal opkvalificeringen"

Det første spor er f.eks. onlineundervisning og digitale læringsplatforme som DI’s Klimaklar Produktionsvirksomhed, der medvirker til, at flest muligt hurtigst muligt kan tilegne sig ny viden og nye færdigheder inden for opgørelse, måling og reduktion af CO2-udslip og anvende digitale læringsmidler som VR- og AR-briller. 

Dette kan eksempelvis være i undervisning af vindmølleoperatører, som på forhånd kan træne i digitale læringsmiljøer, da transport til og fra havvindmøller kan være både bekostelig og vanskelig.

Det andet spor handler om opkvalificering i digitale teknologier som kunstig intelligens, big data, sensorer og internet of things (iot), der kan inkorporeres i produktionen, fremme den grønne omstilling og sænke ressourceforbruget.

Det kan f.eks. være inden for digitale teknologier, der monitorerer og styrer ressourceforbruget via iot eller sikrer optimal energitilførsel og konstant temperatur via sensorer.

Det sidste er Plus Pack i Odense et godt eksempel på. Virksomheden arbejder på at fjerne alt den CO2, som udledes ifm. produktionen allerede fra 2024. 

Dette fokus vil reducere omkostninger ved at sænke energiforbrug og anvende grønne vedvarende energikilder, og dermed kan virksomheden producere mere omkostningseffektivt og levere produkter, som er mere konkurrencedygtige. I år har Plus Pack implementeret eget solcelleanlæg, så virksomheden i perioder er selvforsynende med energi, hvilket er en god forretning.

Samtidig handler investeringen om at tage ansvar og vise vejen med reelle løsninger og agere som en fremadskuende, attraktiv arbejdsplads. 

Virksomheder, der viser, hvordan grøn omstilling kan fungere, og som investerer i grøn omstilling og digital læring, er mere attraktive, fordi de fleste medarbejdere ser både faglige og private fordele ved opkvalificeringen.

Investering i mennesker

Investering i arbejdsstyrken er ikke bare godt, det er nødvendigt. Det Digitale Kompetencebarometer viser f.eks., at 310.000 medarbejdere – fra generalister til specialister – mangler de rette digitale kompetencer, og det er et problem for omstillingen.

Medarbejderne skal kunne forstå vigtigheden af nye teknologier og kunne arbejde med data for at undgå ressourcespild og fremme konkurrenceevnen til gavn for hele Danmark.

Vi kan ikke levere grøn omstilling uden digital opkvalificering. Det er afgørende for omstillingen og dermed konkurrenceevnen, at vi digitaliserer, og dette kræver, at medarbejderne er klædt på til opgaven. Samtidig skal vi forstå, at digital opkvalificering skal prioriteres og understøttes løbende af ledelsen, for digitaliseringen udvikler sig konstant, og det samme skal opkvalificeringen. 

Det handler kort og godt om forretning. Dette kræver både vilje og nødvendige investeringer, og det haster med begge dele.

Kronikken er skrevet af Camilla Haustrup Hermansen, viceadm. direktør, Plus Pack, formand, DI Produktion og bestyrelsesmedlem, Digital Dogme og Mette Beck-Nielsen, adm. direktør, Digital Dogme. Kronikken er bragt på borsen.dk. Læs her

Udgivelsesdato